האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12012 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה

12012 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר

יועצים: פרופ' יקותיאל גרשוני, פרופ' נעמי חזן, פרופ' גליה צבר, פרופ' מרדכי תמרקין, ד"ר אירית בק

כחמישים שנה עברו מאז יציאתן של מדינות אפריקה לעצמאות, והן עדיין מתחבטות בסוגיות יסוד כמו גבולות, זהות לאומית וכללי משחק פוליטיים. בניגוד למדינות ותיקות ומבוססות באזורים אחרים בעולם, עצם הישרדותן של מדינות אפריקה, מוטלת בספק. הקורס עוקב אחר מדינות אפריקה, המטלטלות בין דמוקרטיה לדיקטטורה, במאמציהן לבסס את קיומן ולגבש דפוסי משטר המתאימים לנסיבות הקמתן ולשלל בעיותיהן, הפנימיות והחיצוניות.

מדינות רבות באפריקה עברו שני ניסיונות דמוקרטיזציה – עם שחרורן משלטון קולוניאלי בשנות השישים, ושוב בעשור האחרון של המאה ה-20. מדוע כשל הניסיון הראשון לכונן משטרים דמוקרטיים ואילו סוגי משטרים קמו על חורבותיהם? לנוכח בעיותיהן הקשות והמורשת השלטונית האוטוריטרית, איך נכון להבין את גל הדמוקרטיזציה הנוכחי? באיזו מידה הוא ביטוי לתכתיבים חיצוניים, או שהוא פרי של לחצים פנימיים "מלמטה"?

נושאי הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים, חלקם מאמרי חובה וחלקם מאמרי רשות שנועדו להעשרה ולסיוע בגיבוש העבודות בקורס.