האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה

12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה או סוגיות במדיניות ציבורית, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה,2 וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.3

פיתוח הקורס: ד"ר יהונתן אלשיך, ד"ר עידית גיל, פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' ליאורה בילסקי, ד"ר עמוס גולדברג

הקורס בוחן את תהליכי הגלובליזציה של זכרון השואה כמו גם פגיעות מסיביות אחרות בזכויות האדם של אוכלוסיות שלמות תוך התמקדות במתח השורר בין הפוליטיקה הפנים-מדינתית של בניין אומה והפוליטיקה של תרבות גלובלית של זכויות אדם ודין בין-לאומי.

הקורס מבקש לדון בשאלות: כיצד לאחר שמתרחשות זוועות – פגיעות מסיביות ואנושות בזכויות האדם של אוכלוסיות שלמות – זוכרות קהילות הניצולים והשורדים את שנעשה להן? כיצד מפיצים זכרון אירועים כאלה מעבר לאוכלוסיות המעורבות ישירות וצאצאיהן, וכיצד הוא הופך לחלק מהזיכרון הקולקטיבי הגלובלי? התפתחותו של זכרון השואה ותהליכי הגלובליזציה שלו משמשים דוגמה בולטת ומובהקת ביותר לתהליכים אלה. עם זאת, לא תיתכן הבנה רחבה ומורכבת של תהליכים אלה והפוליטיקה שמאחוריהם, בלא דיון השוואתי ורחב שבוחן את הדמיון ואת השוני בין הגלובליזציה של זכרון השואה על הצלחותיו וכישלונותיו, ומאבקי הנחלת זכרון אירועים אחרים ושונים כגון הג'נוסייד ברואנדה או האפרטהייד בדרום אפריקה.

נושאי הלימוד

  • פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי: מבניין אומה לגלובליזציה

  • זכרון השואה בישראל כמקרה מבחן

  • זיכרון, צדק ופיוס: ממשפטי נירנברג ועד לוועדות האמת והפיוס

  • תרבות פופולרית: קולנוע, ספורט וזיכרון לאומי בעידן הגלובליזציה

  • עדויות וצילומים

  • דמוקרטיזציה, שיקום ומוזיאון


1 שם הקורס בגרסתו הקודמת היה מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (‏12008‎)‏ למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015.

3 תנאי קבלה לתלמידי תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות הוראה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה.

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.