האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה

12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

לתכנית בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א', סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב', קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.

לתכנית בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: קבלה לתכנית.

פיתוח הקורס: ד"ר יהונתן אלשיך, ד"ר עידית גיל, פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' ליאורה בילסקי, ד"ר עמוס גולדברג

הקורס בוחן את תהליכי הגלובליזציה של זכרון השואה כמו גם פגיעות מסיביות אחרות בזכויות האדם של אוכלוסיות שלמות תוך התמקדות במתח השורר בין הפוליטיקה הפנים-מדינתית של בניין אומה והפוליטיקה של תרבות גלובלית של זכויות אדם ודין בין-לאומי.

הקורס מבקש לדון בשאלות: כיצד לאחר שמתרחשות זוועות – פגיעות מסיביות ואנושות בזכויות האדם של אוכלוסיות שלמות – זוכרות קהילות הניצולים והשורדים את שנעשה להן? כיצד מפיצים זכרון אירועים כאלה מעבר לאוכלוסיות המעורבות ישירות וצאצאיהן, וכיצד הוא הופך לחלק מהזיכרון הקולקטיבי הגלובלי? התפתחותו של זכרון השואה ותהליכי הגלובליזציה שלו משמשים דוגמה בולטת ומובהקת ביותר לתהליכים אלה. עם זאת, לא תיתכן הבנה רחבה ומורכבת של תהליכים אלה והפוליטיקה שמאחוריהם, בלא דיון השוואתי ורחב שבוחן את הדמיון ואת השוני בין הגלובליזציה של זכרון השואה על הצלחותיו וכישלונותיו, ומאבקי הנחלת זכרון אירועים אחרים ושונים כגון הג'נוסייד ברואנדה או האפרטהייד בדרום אפריקה.

נושאי הלימוד


1 שם הקורס בגרסתו הקודמת היה מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.