האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים

12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / פוליטיקה, חברה ותרבות

תנאי קבלה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה או סוגיות במדיניות ציבורית, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה,2 וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות.3

פיתוח הקורס: פרופ' ענת פירסט, ד"ר פול פרוש, ד"ר דוד לוין

יועצים: פרופ' גבריאל וימן, פרופ' תמר ליבס, פרופ' דב שנער

חדירתם של אמצעי התקשורת למארג החיים הפוליטיים הפכו אותם לבלתי ניתנים להפרדה, כך שכל דיון במוסדות החברה הדמוקרטית מחייב התייחסות לתקשורת. עיון ביחסים שבין התקשורת לספֵירה הפוליטית, הכלכלית, החברתית והתרבותית בדמוקרטיה המערבית- ליברלית חושף מערכת יחסים מורכבת אשר משפיעה על טיבה של הדמוקרטיה.

במסגרת הקורס אנו מבקשים לבחון את מערכת היחסים שבין התפיסה הדמוקרטית לבין התקשורת והמדיה בעזרת מבט כפול: פעם בעזרת משתנים הלקוחים מהגדרת הדמוקרטיה ופעם בעזרת משתנים שמסבירים את התהליך התקשורתי. הצגה כזו אינה מחייבת הכרעה בין הגישות השונות ומציעה נקודות מבט מגוונות.

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל מקראה, הכוללת מגוון מאמרים שמהווים הצצה למורכבות היחסים שבין התהליך התקשורתי לתהליך הדמוקרטי, כפי שנדונו בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, וכן מדריך למידה.

נושאי הלימוד

  • תקשורת וערכים דמוקרטיים

  • תקשורת, קהלי תקשורת והמרחב הציבורי

  • עיתונאות ודמוקרטיה

  • דמוקרטיה, תקשורת וקפיטליזם

  • טיבם הדמוקרטי של אמצעי התקשורת

  • דמוקרטיה, הלאום וגלובליזציה


1 מי שלמדו את הקורס יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (‏10946‎)‏ אינם רשאים ללמוד קורס זה.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (‏12008‎)‏ למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015.

3 תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.