האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים

12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות.

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

לתכנית בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א', סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב', קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, והבדלים בין-אישיים.

פיתוח הקורס: פרופ' ענת פירסט, ד"ר פול פרוש, ד"ר דוד לוין

יועצים: פרופ' גבריאל וימן, פרופ' תמר ליבס, פרופ' דב שנער

חדירתם של אמצעי התקשורת למארג החיים הפוליטיים הפכו אותם לבלתי ניתנים להפרדה, כך שכל דיון במוסדות החברה הדמוקרטית מחייב התייחסות לתקשורת. עיון ביחסים שבין התקשורת לספֵירה הפוליטית, הכלכלית, החברתית והתרבותית בדמוקרטיה המערבית- ליברלית חושף מערכת יחסים מורכבת אשר משפיעה על טיבה של הדמוקרטיה.

במסגרת הקורס אנו מבקשים לבחון את מערכת היחסים שבין התפיסה הדמוקרטית לבין התקשורת והמדיה בעזרת מבט כפול: פעם בעזרת משתנים הלקוחים מהגדרת הדמוקרטיה ופעם בעזרת משתנים שמסבירים את התהליך התקשורתי. הצגה כזו אינה מחייבת הכרעה בין הגישות השונות ומציעה נקודות מבט מגוונות.

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל מקראה, הכוללת מגוון מאמרים שמהווים הצצה למורכבות היחסים שבין התהליך התקשורתי לתהליך הדמוקרטי, כפי שנדונו בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, וכן מדריך למידה.

נושאי הלימוד


1 מי שלמדו את הקורס יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (‏10946‎)‏ אינם רשאים ללמוד קורס זה.