האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12050 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי

12050 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי‏1

5 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: ללימודים לתואר בדמוקרטיה: קורס סוגיות במדיניות ציבורית או דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע

ללימודים לתואר בממשל ומדיניות ציבורית: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית ומבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וקורס בחירה נוסף. וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הסמינר: ד״ר אינה לייקין

הסמינר מספק טעימה מתוך המגוון של המחקרים האנתרופולוגים העוסקים במדינה בכלל ובמדינה בעידן הגלובליזציה הנוכחי בפרט.

מטרות הסמינר הן להציג מושגי מפתח תאורטיים ומחקרים אתנוגרפיים מרכזיים המדגימים מגוון רחב של תהליכים תרבותיים המשתתפים בכינון מדינות; להציג את הערך המוסף של התאוריה והחשיבה האנתרופולוגיות לניתוח רב-דיסציפלינרי של המדינה ושל מבנים פוליטיים בעידן הגלובליזציה; להכיר את שיטות המחקר האנתרופולוגיות לניתוח המדינה ומוסדותיה; ולעודד חשיבה ביקורתית על האופן שבו אנו תופסים את המדינה בחיי היום-יום ועל הצגת המדינה באמצעי התקשורת ובספירה הציבורית. 

בסמינר נקרא מחקרים אתנוגרפיים על טקסים לאומיים, ממסדיים וביורוקרטיים, על מדיניות וחווית ההגירה, על תפקידם של מסמכים ביורוקרטיים, על תיעוד ומיון של זהויות ועוד. מרבית המחקרים אינם עוסקים במדינה בהקשר הישראלי והם משמשמים עוגן לדיונים ולכתיבת עבודות על זירות מקומיות. דוגמאות לזירות שכאלה הן המחאה החברתית, ארכיון המדינה, בידוק בטחוני, גיוס חרדים, מדיניות הרווחה, חינוך ללאומיות, גירוש פליטים ועוד.

 נושאי הלימוד

מבנה הסמינר

הסמינר יתנהל במתכונת של סמינר מחקר בהנחיה אישית של מפתחת הסמינר. יתקיימו 6 מפגשים בסמסטר בני 3 שעות כל מפגש. בחלק הראשון של הסמינר יהיה דגש על מתן כלים תאורטיים לכתיבת העבודה הסמינריונית. הסטודנטים יקבלו מטלות שוטפות המבוססות על קריאת החומר הביבליוגרפי. במהלך הקורס יבחרו הסטודנטים בנושא לסמינר ויתבקשו להציג הצעת מחקר ולדון עליה בכיתה. בחלקו השני ימשיכו הסטודנטים לכתיבת העבודה הסמינריונית בהנחיה אישית של מנחת הסמינר. העבודה תכוון לבחינה של סוגיה אמפירית בהתבסס על הכלים התאורטיים שהוקנו בקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.