האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית

13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' אבי פייגנבאום, פרופ' זכי שפר, מרב סקר; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יאיר אהרוני, פרופ' אביעד בר-חיים, ד"ר יעקב ובר, ד"ר אורלי יחזקאל, פרופ' אברהם משולח, פרופ' אריה רייכל, פרופ' עלי שגב

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע בניהול אסטרטגי במתווה גלובלי. הסטודנטים בקורס ירכשו יכולת חשיבה אינטגרטיבית המושתתת על הבנת מבנה התחרות בסביבות עסקיות גועשות, וכן יכולות של ראייה אסטרטגית המבוססות על מיומנויות וכישורים באבחנה תלת-ממדית של מיצוב הפירמה (‏פנים-הארגון, חוץ-הארגון וממד הזמן‎)‏ ביחס למיצובם של מתחרים.

נושאי הלימוד

תאוריית נקודות ייחוס אסטרטגיות ואופני המיקסום של ביצועי הארגון: חשיבותה ויישומה של התאוריה בשיפור מיצוב עסקי בר-קיימא; לימוד מבנה התחרות; קבוצות אסטרטגיות וזיקתן למיצוב היחסי של ארגונים; אפיוניה של הסביבה העסקית; הדירקטוריון וחשיבותו בניתוב הארגון; מיצוב הארגון בסביבה היפר-תחרותית; התוויית גבולות ההתרחבות הארגונית ומגבלותיהם; ניהול תחרות דינמית; אסטרטגיות של שינוי ארגוני.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על הספר אסטרטגיה תחרותית גלובלית מאת א' פייגנבאום בהשתתפות ז' שפר (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏, על חוברת אירועים ועל מדריך למידה.