האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום

13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: ארבעה מבין הקורסים כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' אמירה גלין, פרופ' הלנה דה-סביליה (‏כתיבה‎)‏

יועצים: פרופ' רות בן-ישראל, פרופ' אריה גלוברזון, פרופ' יורם זעירא

מטרות הקורס

מטרת הקורס לנתח באופן שיטתי את תהליכי המשא ומתן, תוך כדי בחינת תרומתן של הגישות התאורטיות השונות לניהול משא ומתן מעשי, וכן להציג לסטודנטים את הבעיות הכרוכות בתהליכי משא ומתן ולאפשר להם להתמודד בעצמם עם מצבי משא ומתן שונים.

נושאי הלימוד

משא ומתן ויישוב סכסוכים; תהליכים מלווים של משא ומתן; מקורות הכוח, אסטרטגיות וטקטיקות במשא ומתן; השלכות תרבותיות על תהליכי המשא ומתן וכן משא ומתן בין-תרבותי ובעיותיו; התנהגות אנושית והשלכותיה על תהליך המשא ומתן ועל תוצאותיו; מעבר למשא ומתן ישיר; נציגים והתערבות צד שלישי; אמון ואתיקה במשא ומתן; מדיום המשא ומתן: פנים-אל-פנים ואינטרנט.

חומר לימוד

הלימוד מבוסס על ספר הקורס, מקראה ומדריך למידה.