האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13027 אסטרטגיה של התפעול

13027 אסטרטגיה של התפעול‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: ד"ר יובל כהן (‏עריכה מדעית‎)‏; פרופ' איזי דראל (‏אחראי אקדמי‎)‏; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

מטרות הקורס

הקורס מקנה מושגים בניהול התפעול וכלים אנליטיים לקבלת החלטות במהלך תכנון וביצוע פעילות הארגון, תוך הדגשת ההיבטים האסטרטגיים של תחומי הפעילות של הארגון.

נושאי הלימוד

שלושת התחומים התפקודיים העיקריים בכל ארגון הם: שיווק, מימון ותפעול. לשלושתם היבטים מעשיים והיבטים אסטרטגיים. השיווק משמש כגשר בין הארגון לעולם החיצון והוא מופקד על מערכת הקשרים בין הארגון ללקוחותיו. תחום המימון אחראי למציאת מקורות מימון (‏חיצוניים ופנימיים‎)‏ לפעילויות הארגון. תחום התפעול הוא זה האחראי לכל הפעילויות הקשורות במישרין להשגת מטרות הארגון. תחום זה הוא תחום מרכזי הן בארגונים תעשייתיים והן בארגוני שירות, בין אם הם פועלים למטרות רווח או למטרות צדקה. ניהול התפעול הוא פעולה של תכנון, ביצוע ובקרה של משאבים (‏אנושיים ואחרים‎)‏ במטרה לייצר מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא.

הקורס עוסק בתכנון המשאבים החל משלב החיזוי, דרך תכנון כמויות העובדים, ניהול המלאי ועד קביעת שלב ההפצה ללקוחות תוך התיחסות למצבים של ודאות ושל חוסר ודאות.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על הספר תכנון הייצור והתפעול, כרך א (‏תרגום: ב' בר-יוסף; האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏ שהוא עיבוד לעברית של חלקו הראשון של הספר:

S. Nahmias, Production and Operations Analysis, 4th ed. (‏McGraw Hill, 2001‎)‏

וכן על מדריך למידה וניתוח אירועים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.