האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13030 כלכלת מוצרי מידע

13030 כלכלת מוצרי מידע‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי (‏כתיבה‎)‏; ענת גפני (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' זאב נוימן

יועצים: פרופ' משה צבירן, פרופ' בעז רונן, פרופ' ישראל שפיגלר, ד"ר יוסי ליכטנשטיין

מטרות הקורס

הקורס מציג מודלים ועקרונות כלכליים, ומדגים את ישימותם בהקשר של מוצרי מידע ומערכות מידע. הקורס נועד להקנות למשתתפים תובנות וכלים ניהוליים לניתוח החלטות הנוגעות ליישום מערכות מידע, לפיתוח, למכירה או לרכישה של מוצרי מידע ולשילובם בפעילות הארגון.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על הספר:

C. Shapiro & H.R. Varian, Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy (‏Harvard Business School Press, 1999‎)‏

וכן על הספר נושאים נבחרים בכלכלת מוצרי מידע (‏האוניברסיטה פתוחה, 2006‎)‏, על מקראה ועל מדריך למידה.