האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים

13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס, פרופ' אורי בן-ציון, פרופ' יובל כהן, פרופ' ברוך קרן

יועצים: פרופ' איזי דראל, פרופ' אלן שטולמן, ד"ר דב דביר

מטרות הקורס

המטרה המרכזית של הקורס היא לפרוס את בסיס הידע והכלים המקצועיים לניהול פרויקטים, ולהקנות לסטודנטים את המיומנות הנדרשת שתאפשר להם לעשות שימוש בכלים לניהול פרויקטים בהמשך הדרך. הקורס מציג מכלול של נושאים ניהוליים שונים המאפשרים לסטודנטים להבין את כל הכרוך בניהול פרויקט. דגש יושם על שיטות ומודלים כמותיים אשר משמשים לתכנון פרויקטים ולפיקוח על ביצועם.

נושאי הלימוד

ניהול פרויקטים – הגדרות ומושגים; מבנים ארגוניים בפרויקטים; ארגון ואיוש הפרויקט; תפקידי ניהול בפרויקט; תכנון; שיטות תזמון ברשתות; תצוגה גרפית בפרויקטים; עקומות למידה; הערכת זמן ועלות; בקרת עלות; ניתוח כדאיות בפרויקטים; ניהול סיכונים; התפתחויות חדשות בניהול פרויקטים; ניהול משאבים והשרשרת הקריטית; ניהול איכות בפרויקטים ורכש והתקשרויות. הקורס כולל גם נושאים ניהוליים וגם נושאים חישוביים וכמותיים.

חומר הלימוד

H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 13th ed. (‏John Wiley, 2022‎)‏


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.