האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13034 ניהול התפעול בארגון

13034 ניהול התפעול בארגון‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: ד"ר יובל כהן (‏עריכה מדעית‎)‏; פרופ' איזי דראל (‏אחראי אקדמי‎)‏; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

שלושת התחומים התפקודיים בכל ארגון הם שיווק, מימון ותפעול. לשלושתם היבטים מעשיים והיבטים אסטרטגיים. השיווק משמש כגשר לעולם החיצון והוא מופקד על מערכת הקשרים בין הארגון ללקוחותיו. תחום המימון אחראי למציאת מקורות מימון (‏חיצוניים ופנימיים‎)‏ לפעילויות הארגון. תחום התפעול אחראי לכל הפעילויות הקשורות במישרין להשגת מטרות הארגון. תחום זה הוא מרכזי בארגוני תעשייה ושירות, ומטרתו תכנון ובקרה של הפעלת משאבים במטרה לייצר מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא.

הקורס מקנה מושגים בניהול התפעול וכלים אנליטיים לקבלת החלטות במהלך התכנון והבקרה של פעולות הארגון, החל מתכנון תהליכי ייצור המוני וכלה בתכנון פרויקטים חד-פעמיים. בנוסף הקורס דן בסוגיות תפעוליות נוספות תוך כגון ניהול איכות ואמינות. הקורס מדגיש את ההיבטים האופרטיביים והאסטרטגיים של תפעול ארגונים עסקיים.

ספר הקורס

הלימוד בקורס מבוסס על הספר תכנון הייצור והתפעול, כרך ב (‏תרגום: ד"ר ב' בר-יוסף; עדכון: ד"ר רן אתגר; האוניברסיטה הפתוחה, 2015‎)‏, שהוא תרגום חלקו השני של הספר:

S. Nahmias, Production and Operations Analysis, 6th ed. (‏McGraw Hill, 2012‎)‏

וכן על מקראה, מדריך למידה וניתוח אירועים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.