האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13038 בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות

13038 בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' יעקב ובר, פרופ' זכי שפר, פרופ' שלמה טרבה

יועצים: פרופ' אבי פייגנבאום, פרופ' ניראון חשאי, ד"ר יונתן מנוחין

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות תובנות תאורטיות בתחום שיתופי פעולה ארגוניים-אסטרטגיים, ולאפיין יישומים ניהוליים בתחום תכנונן, הקמתן, ניהולן וחיסולן של בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות. הקורס בוחן את הרציונל והכדאיות הכלכלית בהקמתן של בריתות עסקיות מסוגים שונים בסביבה עסקית דינמית המאופיינת בהיפר-תחרותיות ובאוריינטציה גלובלית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על הספר:

R. Culpan, Global Business Alliances (‏Westport, CT: Quorum Books, 2002‎)‏

וכן על מקראה, ומדריך למידה.