האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים

13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' סוזן קרשנר, עו"ד גור פינקלשטיין; עו"ד עידו לשם; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' עמיחי כהן

מטרות הקורס

ניהול עסקים בין-לאומיים עמד תמיד במרכז העשייה הכלכלית העולמית. בין אם מדובר ביצוא וביבוא של סחורות, בין אם מדובר בעסקאות או בשיתופי פעולה בתחום ההי-טק, בין אם מדובר בהסכמי הפצה או סוכנות ובין אם מדובר במתן שירותים של חברה ממדינה אחת לחברה או גוף כלכלי ממדינה אחרת, לכולם מכנה משותף אחד: ההיבט המשפטי.

ההיבט המשפטי של עסקה בין-לאומית שונה מאוד מזה של עסקה מקומית. כאשר נוצרת מחלוקת עסקית בין גורמים ממדינות שונות, ההתמודדות איתה מורכבת יותר מאשר הניסיון לפתרון סכסוך מסחרי בין צדדים מאותה מדינה.

הקורס מתמקד בנושאים המשפטיים הקשורים בפעילות עסקית בין-לאומית ובהקניית המהות, המחשבה, התכנון והיישום של המשפט העסקי.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על רצפים הכוללים את ספר הקורס, מצגות, סרטוני הדרכה, מאמרים ועזרי הוראה המצויים באתר הקורס.


1 בעבר נקרא הקורס דיני הסחר הבין-לאומי.