האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13042 דיני הסחר הבין-לאומי

13042 דיני הסחר הבין-לאומי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' סוזן קרשנר, עו"ד גור פינקלשטיין; עו"ד עידו לשם; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' עמיחי כהן

מטרות הקורס

הקורס מעניק סקירה מקיפה של החוק והפרקטיקה בדיני הסחר הבין-לאומי, תוך התמקדות בנושאים הנחוצים לרכישת הידע הרלוונטי בתחום ייצוא הסחורות והשירותים. נושאים אלו כוללים מכר בין-לאומי של סחורות, ארגון השיווק, דיני תחרות והגבלים עסקיים, מימון הייצוא, הובלת מוצרי הייצוא ויישוב סכסוכים מסחריים בין-לאומיים. בקורס נלמדים ההסדרים האזוריים הספציפיים באיחוד האירופי, וכן מושם דגש על מערכת היחסים המיוחדת של ישראל עם האיחוד האירופי. הדגש המרכזי של הקורס יושם על ההיבטים המשפטיים המיוחדים לסחר בין-לאומי ועל האינטגרציה והאיחוד הגלובלי של דיני הסחר הבין-לאומי דרך אמנות בין-לאומיות.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, ועל מצגות ועזרי הוראה המצויים באתר הקורס.