האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13045 חשיבה יצירתית שיטתית

13045 חשיבה יצירתית שיטתית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: שיווק.

פיתוח הקורס: פרופ' שרית מולדובן

ייעוץ אקדמי: פרופ' יעקב גולדנברג

מטרות הקורס

קורס זה מציע תבניות לחשיבה יצירתית: מעין קודים או הוראות הפעלה שמורים, צעד אחר צעד, כיצד להמציא מוצרים חדשים ופרסומות יצירתיות. הקורס ילמד מהי יצירתיות, מדוע נחוצים כלים שיטתיים ליצירתיות ומהי שיטת התבניות. נוסף על כך יתוודעו הלומדים למספר תבניות בפיתוח מוצרים חדשים ובפרסום.

נושאי הלימוד


חומר לימוד

הקורס כולל הרצאות מוקלטות שאליהן נלווה מדריך למידה.