האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13051 סדנת סחר אלקטרוני

13051 סדנת סחר אלקטרוני‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 24 נ"ז ובכללם הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית וניהול פיננסי.

פיתוח הסדנה: מר ניר זיגדון

מטרת הסדנה

הלומדים בסדנה יתוודעו לתחום המסחר האלקטרוני ולזירות המסחר השונות. הם ירכשו כלים מעשיים לקבלת החלטות בכניסה לזירה מסחרית ויבינו את ההיבטים המעשיים של ניהול זירה מסחרית מבחינה פיננסית, לוגיסטית ושיווקית. הסדנה תתרום לשיפור היכולת להקים חנויות, חנויות מקוונות עצמאיות בזירות מסחר, או לבנות אסטרטגיה למסחר אלקטרוני עבור ארגון.

נושאי הלימוד

מתכונת הלימודים בסדנה מורחבת. נדרשת נוכחות של 80% במפגשי הסדנה.