האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים

14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה או קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' חיים גזיאל

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, ד"ר עמי וולנסקי, פרופ' אברהם יוגב

הקורס מתמקד בהיבטים החינוכיים, החברתיים והפוליטיים של נושא הבחירה בחינוך. הקורס מציג את סוגי בתי הספר החלופיים המוצעים לבחירת ההורים וילדיהם ומתאר את המאפיינים המשותפים והמבדילים בין סוגי בתי הספר. בנוסף, הקורס דן בהתפתחויות האפשריות של תופעת הבחירה בחינוך. בהסתמך על ההתפתחויות בנושא בארץ ובחו"ל, מתוארות מגמות אפשריות הקשורות להתרחבות או לצמצום התופעה ושינויים הקשורים ליישום רעיון הבחירה הלכה למעשה.

נושאי הלימוד

  • בחירת בתי ספר – המשגה, התפתחות היסטורית ופרספקטיבה השוואתית

  • סוגים של בתי ספר של בחירה

  • בחירה בחינוך מנקודת מבטם של הורים, תלמידים, מורים ומנהלים

  • שיקולים חינוכיים, חברתיים ופוליטיים בבחירת בתי ספר

  • מגמות עתידיות הקשורות לתופעת הבחירה בחינוך

חלה חובת נוכחות במפגש הנחיה אחד לפחות לשם הגשת רפרט.


1 במסגרת קורס זה אין אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית.