האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים

14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: ארבעה מחמשת קורסי התשתית: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, מחקר כמותי בחינוך, מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה‏‎‏, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה‏.‎ עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: קבלה לתכנית התואר השני.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' חיים גזיאל

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, ד"ר עמי וולנסקי, פרופ' אברהם יוגב

הקורס מתמקד בהיבטים החינוכיים, החברתיים והפוליטיים של נושא הבחירה בחינוך. הקורס מציג את סוגי בתי הספר החלופיים המוצעים לבחירת ההורים וילדיהם ומתאר את המאפיינים המשותפים והמבדילים בין סוגי בתי הספר. בנוסף, הקורס דן בהתפתחויות האפשריות של תופעת הבחירה בחינוך. בהסתמך על ההתפתחויות בנושא בארץ ובחו"ל, מתוארות מגמות אפשריות הקשורות להתרחבות או לצמצום התופעה ושינויים הקשורים ליישום רעיון הבחירה הלכה למעשה.

נושאי הלימוד

חלה חובת נוכחות במפגש הנחיה אחד לפחות לשם הגשת רפרט.


1 במסגרת קורס זה אין אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית.