האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד

14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: הקורס מחקר כמותי בחינוך וקבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך או ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית.

צוות פיתוח: פרופ' רות בייט מרום, ד"ר אבנר כספי, גילי לויתן

יועצים: פרופ' גרשון בן-שחר, ד"ר נעמי גפני, ד"ר חגי קופרמינץ

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד במדידה חינוכית ברמת הפרט והקבוצה, ויילמדו בו עקרונות מתודולוגיים וסטטיסטיים המשמשים לבניית כלים למדידת השגים ולהערכת לומדים ולבדיקת איכותם של כלים אלה.

נושאי הלימוד

מבוא למבחנים ולמדידה חינוכית: סקירה היסטורית, מאפיינים של מבחן, סוגיות אתיות; יסודות סטטיסטיים בתחום המדידה: סולמות מדידה, מדדי מרכז ופיזור, מדדי קשר ורגרסיה; נורמות ומשמעותם של ציוני מבחנים; המודל הקלאסי של מהימנות: סוגי מהימנות, טעויות מדידה והשלכותיהן; תורת ההכללה; תוקף: סוגי תוקף, פרוש מקדמי התוקף, שימוש במבחנים לקבלת החלטות; ניתוח פריטים של מבחן ותאורית התגובה לפריט; בניית מבחנים; הטיה והוגנות במדידה: הטיה במבחני יכולת, הטיה תרבותית; קביעת סטנדרטים.

חומר הלימוד

  • פרקים מהספר מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה מאת לואיס ה' ג'אנדה (‏תרגום: עדנה כהן; האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏.

  • פרקים מקבילים מהספר מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה – ספר נלווה מאת רות בייט-מרום וגילי לויתן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏.

  • יחידת לימוד: תורת ההכללה וקביעת סטנדרטים.

  • הרצאות מוקלטות של מומחים.

נדרשת שליטה טובה בסטטיסטיקה תיאורית והסקתית.