האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14035 מטה קוגניציה ולמידה

14035 מטה קוגניציה ולמידה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה. הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה ושניים מבין הקורסים: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה, מחקר איכותני בחינוך וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל סידי

לפיתוח כישורים מטה-קוגניטיביים חשיבות רבה בתחומי החיים בכלל ובתחומי החינוך, הלמידה וההוראה בפרט. מחקרים מראים באופן גורף כי כישורים מטה-קוגניטיביים עשויים לקדם למידה עצמאית, יכולות הכללה ולמידה ארוכת טווח. יכולות אלו חשובות במיוחד בסביבות עתירות טכנולוגיה: אם בגישות למידה מסורתיות, המורים תיווכו את התהליכים המטה-קוגניטיביים, והנחו או ויסתו את אסטרטגיות הלמידה באופן דידקטי, הכיתה של ימינו, מאופיינת לעתים קרובות בשילוב אמצעים טכנולוגיים ובלמידה מתוקשבת מרחוק, ממוקדת בלומדים ומעודדת למידה עצמאית, נסמכת על ויסות עצמאי של הלמידה ויכולת מטה-קוגניטיבית. בהתאם, מטרת הקורס היא לפתח את ההבנה מהי מטה-קוגניציה, כיצד אפשר לבחון ולהעריך אותה, ובאיזה אופן היא מסייעת ללמידה עצמאית בתחומים שונים, ובמיוחד בסביבות למידה דיגיטליות.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

קוגניציה ומטה-קוגניציה, ויסות עצמי של למידה, מטה-קוגניציה בהקשרי למידה שונים, הטמעת כישורים מטה-קוגניטיביים בסביבות עתירות טכנולוגיה.

חומר הלימוד

מקראת מאמרים ומדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הקורס אינו מוצע באופן זמני.