האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

20284 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית

20284 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית

3 נקודות זכות ברמה רגילה + 3 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

 ידע קודם דרוש: הקורסים מתמטיקה דיסקרטית,1 או לוגיקה מתמטית (‏או נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה‎)‏, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס אלגוריתמים. דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית גל-עזר, אילנה בס; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

מטרות הקורס

1.     להכיר שפת תכנות לוגי.

2.     ללמד עקרונות, שיטות וטכניקות של בינה מלאכותית וליישמם בשפת פרולוג.

ספר הקורס

I. Bratko, PROLOG Programming for Artificial Intelligence, 3rd ed. (‏Addison Wesley, 2001‎)‏.

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית.

נושאי הקורס

חלק I

שפת פרולוג

חלק II

בינה מלאכותית – יישומים באמצעות שפת פרולוג:

•  

שיטות חיפוש קלאסיות

•  

חיפוש היוריסטי

•  

גרפים מסוג AND/OR לייצוג ולפתרון בעיות

•  

מערכות מומחה וייצוג ידע

•  

משחקים – עקרון ,minimax אלגוריתם אלפא-ביתא

דרישות הקורס

דרישות הקורס כוללות, בין השאר, הרצת תכניות מחשב במשך הסמסטר וכן הגשת פרויקט סיכום בסוף הקורס. הפרויקט יהיה תרגיל מחשב בהיקף גדול כדוגמת מימוש של מערכת מומחה מסוימת באמצעות פרולוג, תכנית המשחקת משחק וכדומה. הפרויקט יוגש כחודש וחצי לאחר סיום הסמסטר.

תרגול

בקורס נדרש תרגול מעשי במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1