האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20951 נושאים נבחרים בזואולוגיה

20951 נושאים נבחרים בזואולוגיה‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א' וביולוגיה כללית ב'. בנוסף, שניים מהקורסים הבאים: אקולוגיה, אבולוציה, החולייתנים, נושאים בהתנהגות בע"ח, החרקים, חולייתנים בארץ ישראל1, רביית היונקים, מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי, האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי2. כמו כן, פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רועי דור

זואולוגיה הוא תחום במדעי החיים העוסק בחקר בעלי החיים: התפתחות ורבייה, תכונות פיזיות ומבניות, התנהגות, ואינטראקציות בין בעלי החיים ובינם לסביבתם. המחקר הזואולוגי משלב תחומי מחקר שונים כמו אקולוגיה, אבולוציה, התנהגות, פיזיולוגיה, אנטומיה וטקסונומיה.

המחקר הזואולוגי נעשה תוך שימוש בשיטות מחקר מגוונות, בניסויי שדה ובמעבדה.

במשך הלימודים בקורס יתעמקו הסטודנטים בנושא אחד מרשימת הנושאים בזואולוגיה, יסקרו את ספרות המחקר הקיימת בנושא, יכתבו עבודה סמינריונית ויציגו את עבודתם בפני המדריך ו/או בפני עמיתיהם ללימודים בקורס.


1 בעבר נקרא הקורס ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים: מבט ישראלי.

2 או הקורס: מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית (‏20559‎)‏, שאינו מוצע עוד.