האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011

17.2.2011
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
http://chais.openu.ac.il/chais2011

קול קורא להגשת מאמרים

מחקרי טכנולוגיות הוראה ולמידה צוברים תאוצה רבה בשנים האחרונות ומשפיעים על הטמעת טכנולוגיות אלו כאמצעים פדגוגיים. זו השנה השישית בה יוזם מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה כנס מחקרים ארצי, המיועד לחוקרים ואנשי מקצוע. הכנס ישמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים אחרים העוסקים בתחום. אנו מזמינים אותך להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה או פוסטר שיוצגו בו.

מטרת הכנס

לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על טכנולוגיות אלה ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרי טכנולוגיות למידה בישראל.

נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של מודלים ללמידה בסביבות טכנולוגיות
 • בחינת אפקטיביות ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • ייצוגי ידע
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל
 • הטכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת פערים ומרחקים
 • טכנולוגיות למידה בשירות אנשים עם צרכים מיוחדים
 • הבדלי מגדר בשימוש בטכנולוגיות למידה
 • משאבי למידה פתוחים Open educational resources
 • בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • ניהול ידע
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה
 • יישומי ווב 2.0 בלמידה
 • היבטים חברתיים של אינטראקציה בין גולשים
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב
 • חקר השימוש ברשתות חברתיות להוראה וללמידה 
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות בהוראה
 • קריאה דיגיטלית וספרים דיגיטליים

תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום טכנולוגיות בלמידה. ניתן להגיש הצעות גם להצגת מחקרים תיאורטיים.

אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר מרכז צ'ייס: www.chais.openu.ac.il

שימו לב: המועד האחרון להגשת מאמרים הוארך ל- 9.11.10

קול קורא
 
 


האוניברסיטה הפתוחה