האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011

17.2.2011
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
http://chais.openu.ac.il/chais2011

הנחיות להגשת הצעות

ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר, לפי התבנית הבאה בלבד:

1. הצעה להצגה כהרצאה

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 2,000 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).

מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • סגנון הכתיבה - על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • מגישי ההצעות, שיתקבלו להצגה בכנס, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו לשולח.

2. הצעה להצגה כפוסטר

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של התקצירים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.

ספר הכנס

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק, EDEN (European Distance and E-Learning Network), http://www.eden-online.org

פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב- עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects (http://ijello.org/.) המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט, כמקובל בכתבי עת.

לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים לכנס צ'ייס 9.11.2010
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 1.12.2010
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 13.12.2010
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 17.2.2011


הנחיות להגשת הצעות
 
 


האוניברסיטה הפתוחה