האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011

17.2.2011
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
http://chais.openu.ac.il/chais2011

ועדת התוכנית

 • פרופ יורם עשת, יו"ר (האוניברסיטה הפתוחה)
 • ד"ר סיגל עדן, ראש ועדת הארגון (מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה ואונ' בר אילן)
 • ד"ר דני בן צבי (אוניברסיטת חיפה)
 • ד"ר יוסי אלרן (מכון וייצמן)
 • פרופ' יהודית בר אילן (אוניברסיטת בר אילן)
 • ד"ר ניצה גרי (האוניברסיטה הפתוחה)
 • פרופ' יואב יאיר (האוניברסיטה הפתוחה)
 • ד"ר אבנר כספי (האוניברסיטה הפתוחה)
 • פרופ' רפי נחמיאס (אוניברסיטת  תל אביב)
 • ד"ר אורן צוקרמן (המרכז הבין-תחומי)
 • ד"ר יעל קלי (הטכניון)
 • ד"ר גלעד רביד (אוניברסיטת בן גוריון)
 • פרופ' מיקי רונן (מכון טכנולוגי חולון)
 • ד"ר מירי שיינפלד (סמינר הקיבוצים ומכון מופ"ת)


ועדת התוכנית
 
 


האוניברסיטה הפתוחה