כנס צ'ייס

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"א - י"ב באדר א' תשע"ד, 12-11 בפברואר 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


סיורים באולפני שה"ם

אפרת חכם-סביר, מרכז שה"ם
בכנס צ'ייס שהתקיים בחודש פברואר השנה, הוזמנו המשתתפים לסייר במתחם אולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה. נקבעו כמה מועדים במהלך שני ימי הכנס, כדי לאפשר לכל המעוניינים להשתתף ולהתרשם מהאולפנים. את הסיורים ליוו אנשי צוות הווידאו והצוות הפדגוגי של שה"ם.  

במהלך הסיור ביקרו המשתתפים בכמה מהאולפנים הפעילים כיום, בהם האולפנים המיועדים לשידורי אופק, אולפני הווידאו קונפרנס, ואולפן הווידאו הגדול הרב-תכליתי. הוצגו היכולות הטכנולוגיות המתקדמות של כל אחד מסוגי האולפנים הללו, ונסקרו האתגרים הפדגוגיים העומדים בפני המנחים בכל אחת מהטכנולוגיות וכן הכלים וההדרכות שפותחו בשה"ם במטרה לסייע למנחים להתמודד עם אתגרים אלה. 

http://telem.openu.ac.il/hp_files/paper/images/july_2014test_clip_image001.png
אולפן אופק


אולפן הווידאו הגדול

המשתתפים בסיור קיבלו אפשרות להציץ למתרחש "מאחורי הקלעים" במפגשים החיים, והוצגו להם גם ההקלטות המועלות לאחר השיעורים החיים לאתרי הקורסים ומשמשות את הסטודנטים ללמידה. בסקירה הודגש כיצד משולב הידע הפדגוגי הנוגע למפגש הנחיה עם הטכנולוגיה הקיימת, וכיצד משפיעה טכנולוגיה זו על מבנה המפגש ועל אופיו. 

עוד נסקרה ההכנה המתבצעת לקראת המפגש החי, הודגשה תרומתה לאופן העברת השיעור והודגמו המלצות שמקבלים המנחים בווידאו לקראת ההנחיה בטכנולוגיה זו, כמו גם השיקולים העומדים מאחורי המלצות אלו. בסיום הסקירה הוזמנו המשתתפים להכנס לאולפן אופק, להכירו ואף להתנסות באופן אישי בכלים המשמשים את המנחים במפגש החי.

בסיום הסיור הוצג בפני המשתתפים מידע הקשור לשימוש בשיעורי הווידאו שנאסף ונצבר באוניברסיטה הפתוחה במרוצת השנים, כגון: כמה סטודנטים מגיעים לשיעורים החיים, מה משך הצפייה הממוצע בשיעור המוקלט, מה הן שעות הצפיה המועדפות על הסטודנטים ועוד. אנשי צוות שה"ם שליוו את הסיורים ענו על השאלות הרבות שעלו והציגו את האתגרים המתוכננים לסמסטרים הקרובים ואת השאיפות לעתיד. בחלק מהסיורים התפתחו דיונים מרתקים בנושא.  
בסיורים השתתפו כ- 100 מתעניינים ולאור ההצלחה אנו מקווים להפוך את הסיורים למסורת ולהציעם גם לעובדי האו"פ ולמשתתפים בכנסים הבאים.

http://www.youtube.com/watch?v=yApq-_vTk-o

אתם מוזמנים לקרוא עוד בדף וידאו והנחיה סינכרונית באתר שה"ם.סיורים באולפני שה"ם
 
 


האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה