שהם האוניברסיטה הפתוחה    המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השלושה-עשר
לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס


ימים שלישי-רביעי, ה-ו באדר, תשע"ח, 21-20 בפברואר 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)

ועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה

  • ד"ר ורד זילבר-ורוד, יו"ר (המעבדה הפתוחה למדיה ומידע)
  • ד"ר שיר אתגר (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • אסנת צרפתי (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • בת-שבע אנגלברג-בר (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט)
  • אסף שמבי (דוברות ויחסי ציבור)
  • מאיר יצחקי (מינהל הלוגיסטיקה)
  • גלית אלרום-רוסמן (מדור רכש)
  • שי לוי (בינוי ואחזקה – משק אירועים ותקשורת)
ועדה מארגנת
 
 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il