שהם האוניברסיטה הפתוחה    המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השלושה-עשר
לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס


ימים שלישי-רביעי, ה-ו באדר, תשע"ח, 21-20 בפברואר 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)

ספר הכנס השלושה-עשר

לצורכי ציטוט של מאמרים מתוך ספר הכנס, אנא השתמשו בצורה הבאה:

למאמר בעברית (דוגמה בלבד):

שם משפחה, א' (2018). כותרת המאמר. בתוך: י' עשת, א' בלאו, א' כספי, ש' אתגר, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ' XX-XX.

למאמר באנגלית (דוגמה בלבד):

Authors. 2018. Paper's title. In: Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, S. Etgar, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the 13th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era, Raanana: The Open University of Israel, pp. XX-XX.

 


ספר הכנס
 
 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il