שהם האוניברסיטה הפתוחה    המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השלושה-עשר
לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס


ימים שלישי-רביעי, ה-ו באדר, תשע"ח, 21-20 בפברואר 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)

סמנו ביומניכם
21-20 בפברואר 2018


הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ייערך בימים שלישי-רביעי, ה-ו באדר תשע"ח,
21-20 בפברואר 2018

קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה

(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)


במסגרת הכנס יתקיימו מושבי הרצאה, מושב פוסטרים וסדנאות המשקפים את העשייה המחקרית המגוונת בתחומים אלה.

הכנס נערך ביוזמת המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ומהווה זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בחדשנות ובטכנולוגיות למידה.

קול-קורא להגשת מאמרים לכנס צ'ייס השלושה-עשר יפורסם במהלך חודש יולי 2017.
מועד אחרון להגשת מאמרים: 7 בנובמבר 2017.
אתם מוזמנים לעיין בתכנים ולצפות בהקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים.
סמנו ביומניכם
 
 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il