האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"ח-י"ט בשבט, תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

Chais Conference 2017
Pre-conference seminars

Monday, February 13, 2017, The Open University of Israel
at Kanbar Hall

First seminar at 11:00-12:30
Time-Zone Challenges at Work: What We Know and What We Don’t Know
Watch the video of the first seminar here

Erran Carmel
Professor of Information Technology
Kogod School of Business
American University, Washington D.C.
carmel@american.edu
http://www.american.edu/kogod/faculty/carmel.cfm

Second seminar at 13:30-15:00
Nuts and bolts of using edu-games and other technology-assisted intervention to improve academic success by increasing identity-based motivation
Watch the video of the second seminar here

Daphna Oyserman
Dean's Professor of Psychology, Professor of Education and of Communication
Co-Director Dornsife Center for Mind and Society
Oyserman@usc.edu
http://dornsife.usc.edu/daphna-oyserman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daphna_Oyserman

יום סמינרים
 
 

 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה