האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"ח-י"ט בשבט, תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

תכנית הכנס ולוח זמנים מפורט (קובץ PDF)

יום שלישי, י"ח בשבט תשע"ז, 14 בפברואר 2017

מושב פתיחה
מושב א1 מיומנויות בסביבה דיגיטלית
מושב א2 וידאו בלמידה
מושב א3 מפגש סטודנטים עם Prof. Daphna Osyserman
מושב ב1 אוריינות ולמידה דיגיטלית
מושב ב2 הדמיית תהליכים מדעיים
מושב ב3 מושב פוסטרים I
מושב ב4 מאחורי הקלעים של הוראה מרחוק: סיור באולפני הוידאו של מרכז שה"ם
מושב ג1 השפעות פסיכולוגיות
מושב ג2 סדנה: Open edX
מושב נעילה

יום רביעי, י"ט בשבט תשע"ז, 15 בפברואר 2017

מושב פתיחה
מושב ד1 למידה היא חוויה
מושב ד2 טכנולוגיות והוראת המדעים
מושב ד3 מפגש סטודנטים עם Prof. Erran Carmel
מושב ה1 הטמעת חדשנות
מושב ה2 קריאה וכתיבה
מושב ה3 מושב פוסטרים II
מושב ה4 מאחורי הקלעים של הוראה מרחוק: סיור באולפני הוידאו של מרכז שה"ם
מושב ו1: אינטראקציות בלמידה
מושב ו2: קורסים מקוונים
מושב ו3: מושב פוסטרים III
מושב נעילה

יום שלישי, י"ח בשבט תשע"ז, 14 בפברואר 2017

9:30-8:30 התכנסות והרשמה
  10:45-9:30 מושב פתיחה (אולם צ'ייס)
  יו"ר: ורד זילבר-ורוד, ראש הוועדה המארגנת, כנס צ'ייס 2017
דברי פתיחה וברכות (לצפייה)
פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' ניצה גרי, ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
מאמר מצטיין לסטודנט/ית  הכרזה על המאמרים המועמדים לפרס מאמר מצטיין לסטודנט/ית
  הרצאת פתיחה (לצפייה)
  Prof. Daphna Oyserman
University of Southern California
Using Technology to Improve Academic Success by Increasing Identity-Based Motivation
11:00-10:45 הפסקה
12:00-11:00 מושב מקביל א      (בוקר)
  א1 מיומנויות בסביבה דיגיטלית                                                                      (אולם נוידרפר)
יו"ר: מישל מ' רמים (Middle Georgia State University)

הערכת אוריינות מידע בקרב סטודנטים מתחילים במכללה בישראל
אפרת פיטרסה (המכללה האקדמית גליל מערבי), זהבה סנטו (המכללה האקדמית גליל מערבי), רבקה גרינברג (אוניברסיטת חיפה)
  פערים במיומנויות למידה מקוונת: ממצאים ראשוניים על המיומנויות הנדרשות להתמדה ולהצלחה בקורסים מקוונים בהנדסה ובמחשוב
יאיר לוי (Nova Southeastern University, ארה"ב), מישל רמים (Middle Georgia State University, ארה"ארה"ב)
  תפקודים ניהוליים ולמידה בסביבת היפרטקסט
גל בן-יהודה (האוניברסיטה הפתוחה), לוצ'יה קובליוב (האוניברסיטה הפתוחה)
א2 וידאו בלמידה                                                                                            (אולם צ'ייס)
יו"ר: רפי נחמיאס (אוניברסיטת תל-אביב)

מאמר מצטיין לסטודנט/ית מאפייני הלמידה ממשחקי וידאו דיגיטליים בקרב ילדים בגילאים שונים: מבט רב-גילאי
מיכל מרום (אוניברסיטת תל אביב), יעל דסטה (אוניברסיטת תל אביב), איתי אופזר (אוניברסיטת תל אביב), ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)
מאמר מצטיין לסטודנט/ית מאפיינים ודפוסים של השימוש במחולל פעילויות וידאו אינטראקטיבי מסתעף (inTree@ctive)
לילך גל (אוניברסיטת תל-אביב), ענת כהן (אוניברסיטת תל-אביב)
  בחינת השפעת אינטראקטיביות בהרצאות וידיאו מקוונות על טווח הקשב של סטודנטים בגישת ניתוח למידה (Learning Analytics)
ניצה גרי (האוניברסיטה הפתוחה), אמיר וינר (האוניברסיטה הפתוחה), בני זקס (האוניברסיטה הפתוחה)
א3 מפגש סטודנטים עם Prof. Daphna Oyserman                                 (אולם קנבר)
יו"ר: אבנר כספי (האוניברסיטה הפתוחה)
  13:00-12:00 ארוחת צהריים
14:30-13:00 מושב מקביל ב      (צהריים)
ב1 אוריינות ולמידה דיגיטלית                                                                    (אולם נוידרפר)
יו"ר: תמר שמיר-ענבל (האוניברסיטה הפתוחה)
  קידום תבונה דיגיטלית באמצעות שותפות סטודנטים בעיצוב פדגוגי בקורס אקדמי
תמר שמיר ענבל (האוניברסיטה הפתוחה), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה)
מאמר מצטיין לסטודנט/ית אוריינות דיגיטלית של תלמידים – דיווח-עצמי לעומת ביצוע בפועל
ארז פורת (אוניברסיטת חיפה), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה), עזי ברק (אוניברסיטת חיפה)
  כיצד שילוב מחשבי רשת ניידים (כרומבוקים) בגישת אחד-אל-אחד משליך על מיומנויות האוריינות הדיגיטלית של תלמידים?
תמר רוזמרין (האוניברסיטה הפתוחה), תמר שמיר-ענבל (האוניברסיטה הפתוחה), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה)
  מטפורות של למידה ושל למידה דיגיטלית: תובנות של מובילי תקשוב בית ספריים
רונן גרינברג (האוניברסיטה הפתוחה), תמר שמיר-ענבל (האוניברסיטה הפתוחה), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה)
ב2 הדמיית תהליכים מדעיים                                                                          (אולם צ'ייס)
יו"ר: ענת ירדן (אוניברסיטת תל-אביב)

משיכה לעומת דחייה – למידה של הקשר הכימי עם הסימולציה הממוחשבת ELI-Chem
אסנת זוהר (אוניברסיטת חיפה), שרונה ט' לוי (אוניברסיטת חיפה)
  בעקבות מולקולת הסוכר: ללמוד פרמקולוגיה באמצעות חקירת מודלים ממוחשבים מבוססי סוכנים המדמים תהליכים ביוכימיים ברמת התא וברמת האיבר
אילנה דובובי (אוניברסיטת חיפה), אפרת דגן (אוניברסיטת חיפה), ליילה נסאר (אוניברסיטת חיפה), אולה סדר מזבר (אוניברסיטת חיפה), שרונה ט' לוי (אוניברסיטת חיפה)
"אתה התאדית?" לעומת "הוא ברח": השוואה בין בניית הסברים של תלמידים לתופעת האידוי באינטראקציה עם סימולציות שיתופיות ולא-שיתופיות
אילון לנגבהיים (מכון ויצמן למדע), שרונה ט' לוי (אוניברסיטת חיפה)
ללמוד על חלבונים באמצעות שימוש ב-Jmol המציג מולקולות בתלת-ממד: השקפות מורים ותלמידים
אוהד לבקוביץ (מכון ויצמן למדע), ענת ירדן (מכון ויצמן למדע)
ב3 מושב פוסטרים I                                                                                      (אולם קנבר)
  יו"ר: גילה קורץ (המרכז ללימודים אקדמיים)

עמדות מורים לחינוך מיוחד כלפי אימוץ טכנולוגיות בהוראה
תמר קהילה (המרכז ללימודים אקדמיים), טלי מדינה (המרכז ללימודים אקדמיים), גילה קורץ (המרכז ללימודים אקדמיים)
  עמדות מורים כלפי שיתוף תכנים לימודיים בקבוצות סגורות בפייסבוק
תמר חמאדה (המרכז ללימודים אקדמיים), אביטל חוברה (המרכז ללימודים אקדמיים), גילה קורץ (המרכז ללימודים אקדמיים)
  תרומת "גוגלה" לאורחות החיים בגן הילדים
טלי קפלן אזור (המרכז ללימודים אקדמיים), גילה קורץ (המרכז ללימודים אקדמיים)
  שימוש בטכנולוגיה חזותית על תהליכי פתרון בעיות מתמטיות לתלמידים מתקשים
מיטל שמואלי (המרכז ללימודים אקדמיים), רחלי תורן (המרכז ללימודים אקדמיים), גילה לוי עצמון (המרכז ללימודים אקדמיים)
  מ-CALL ל-MALL: מקרה בוחן של לומדי סינית חופשיים בישראל
אורית עזרא (אוניברסיטת תל-אביב), ענת כהן (אוניברסיטת תל-אביב), רפי נחמיאס (אוניברסיטת תל-אביב)
  עמדות מורים למתמטיקה אודות השתלמויות מקוונות והגורמים המניעים אותם להשתתף בהשתלמויות אלו
סיגלית רחום (אוניברסיטת תל אביב), ענת כהן (אוניברסיטת תל אביב)
  למידה אקראית ובינתחומיות
רוקי סימטן (אוניברסיטת תל-אביב), ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל-אביב), גיא ברסלר (המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מטח), מיה בן-אמוץ (תיכון רוטברג רמת השרון)
  שימוש סטודנטים בגמישות של זמן, מקום וצריכת תכנים בקורס אקדמי מקוון במלואו
טלי קהן (אוניברסיטת תל אביב), טל סופר(אוניברסיטת תל אביב), רפי נחמיאס (אוניברסיטת תל אביב)
  הערכת אפליקציות ללימוד אנגלית ללומדים צעירים
אפרת מרקו (אוניברסיטת תל אביב), ענת כהן (אוניברסיטת תל אביב), עפרה ענבר (אוניברסיטת תל אביב)
  שילוב תקשוב ואוריינות מידע בבית הספר היסודי בישראל מנקודת מבטם של תלמידי השכבה הבוגרת (פוסטר)
סיגל בן עמרם (אוניברסיטת בר-אילן), יהודית בר אילן (אוניברסיטת בר-אילן), נועה אהרוני (אוניברסיטת בר-אילן)
  יחסי ידע תיאורטי ופרקטי בהכשרה טכנולוגית
רחל שמואל (אפקה המכללה האקדמית להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב), דוד חן (המרכז ללימודים אקדמיים, אוניברסיטת תל-אביב)
  העשרת השיח הדתי בפייסבוק של מנהיגים חרדיים באמצעות לימוד התפקידים והשימושים המיוחסים לטקסטים תורניים ברשת
מירב עמרן

ב4 מאחורי הקלעים של הוראה מרחוק: סיור באולפני הוידאו של מרכז שה"ם (אולפני שה"ם)

  15:00-14:30 הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים
16:00-15:00 מושב מקביל ג       (אחה"צ )
  ג1 השפעות פסיכולוגיות                                                                            (אולם נוידרפר)
יו "ר: סיגל עדן (אוניברסיטת בר-אילן)
מאמר מצטיין לסטודנט/ית קידום יכולת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבוה באמצעות תכנית התערבות מתווכת מחשב
( סיגל עדן (אוניברסיטת בר-אילן), עטרה אורן (אוניברסיטת בר-אילן
  תיווך הורי אקטיבי, צורך בפופולריות וחוויות שליליות ברשתות חברתיות מקוונות בקרב מתבגרים
חגית ששון (אוניברסיטת חיפה)
אימון ממוחשב להעמקת החקירה בעת למידה על תאוריית התודעה
נירית גביש (המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה), דורון פארן (המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה), מרק ברמן (המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה)
ג2 סדנה                                                                                                      (אולם צ'ייס)
יו"ר: דפנה אידלסון (אקדמיה מקוונת, האוניברסיטה הפתוחה)
Open edX – על המפגש בין MOOCs ולמידה מעורבת הכרות עם פלטפורמת edX ודרכי הערכה חלופית באמצעותה
ערן רביב (מיזם קמפוס), גיא בר-נר (מיזם קמפוס), אסף וייס (מיזם קמפוס), דנה בובליל (מיזם קמפוס)
  16:15-16:00 הפסקה
17:00-16:15 מושב נעילה                                                                    (אולם נוידרפר)
  יו"ר: ניצה גרי (האוניברסיטה הפתוחה)

הרצאת נעילה (לצפייה)
 
Prof. Yair Levy
Nova Southeastern University
Cybersecurity and Social Engineering: Growing Threats

יום רביעי, י"ט בשבט תשע"ז, 15 בפברואר 2017

9:30-8:30 התכנסות והרשמה
  10:45-9:30 מושב פתיחה                                                                      (אולם צ'ייס)
  יו"ר: פרופ' יורם עשת, ראש ועדת התכנית, כנס צ'ייס 2017
מאמר מצטיין לסטודנט/ית הענקת פרס מאמר מצטיין לסטודנט/ית     (לצפייה) 
  הרצאת פתיחה (לצפייה)
  Prof. Erran Carmel
American University, Washington DC
  10:45-10:30 הפסקה
12:15-10:45 מושב מקביל  ד  (בוקר)
  ד1 למידה היא חוויה                                                                                  (אולם נוידרפר)
יו"ר: מיקי רונן (מכון טכנולוגי חולון)

גורמים התורמים להנאה ממשחק סלולרי בבית הס
חגית מישר טל (מכון טכנולוגי חולון)' מיקי רונן (מכון טכנולוגי חולון)
  אסטרטגיות לפיתוח פעילויות למידה ניידת מבוססת מיקום
חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון), חן פוסק (מכון טכנולוגי חולון), עדי פרץ, שראל שירן (מכון טכנולוגי חולון)
משחק תפקידים ושינוי עמדות בסימולציה ממוחשבת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני: צד ישיר לעומת צד רחוק
רונית קמפף (אוניברסיטת תל אביב)
החשיפה לדודל של גוגל כהזדמנות למידה
יעל לשם (אוניברסיטת תל-אביב), ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל-אביב)
ד2 טכנולוגיות והוראת המדעים                                                                      (אולם צ'ייס)
יו"ר: גל בן יהודה (האוניברסיטה הפתוחה)
  חמש יחידות במתמטיקה ו/או בפיזיקה בתיכון וירטואלי: למה? למה לא? מי? מה? ואז מה?
יניב ביטון (מכללת שאנן חיפה, המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מטח), אסנת פלוס (אוניברסיטת אוטווה, קנדה), דפנה רביב (המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מטח)
  לימוד מדעי המחשב בחברות ייחודיות והשפעת הידע הקודם: המקרה של סטודנטים חרדיים
שרה גנוט (המרכז האקדמי לב), יפעת בן-דוד קוליקנט (האוניברסיטה העברית ירושלים)
  האם מדע חייב להיות משעמם? השוואת כתבות בנושאי מדע ובנושאים אחרים שפורסמו באתר החדשות Mako
יעל בראל-בן דוד (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, LINKS I-CORE), אילת ברעם-צברי (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, LINKS I-CORE), ארז גרטי (מכון דווידסון הזרוע החינוכית של מכון ויצמן)
ד3 מפגש סטודנטים עם Prof. Erran Carmel                                            (אולם קנבר)
  יו"ר: יורם קלמן (האוניברסיטה הפתוחה)
  13:00-12:15 ארוחת צהריים
14:00-13:00 מושב מקביל ה      (צהריים)
ה1 הטמעת חדשנות                                                                                  (אולם נוידרפר)
יו"ר: חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)

פיתוח חדשנות טכנולוגית-פדגוגית של מרצים במכללות לחינוך: אתגר בלתי פוסק
אולז'ן גולדשטיין (המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי), מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים)
  הרחבת היישומיות של חדשנות חינוכית באמצעות שותפות בין חוקרים לאנשי מקצוע
עדי קידרון (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), יעל קלי (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), איריס וולף (קדימה מדע World ORT)
  "אם השיעור לא טוב, המחשב לא יהפוך אותו לטוב" מורים בכיתה ללא נייר
חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון), מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים), חסי רן (תיכונט ע"ש אלתרמן)
ה2 קריאה וכתיבה                                                                                          (אולם צ'ייס)
יו "ר: אילת ברעם-צברי (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל)

"כוח הקסם": טיפוח הבנת הנקרא ותחושת מסוגלות באמצעות סביבת למידה ממושחקת
חני פרנקו (אוניברסיטת חיפה) אורנית שגיא (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE)
השפעת ויסות עצמי של למידה על הבנת טקסט דיגיטלי: השוואה בין סטודנטים עם וללא ADHD
עדי ברן (האוניברסיטה הפתוחה) גל בן-יהודה (האוניברסיטה הפתוחה)
מאמר מצטיין לסטודנט/ית תוכנה לזיהוי אוטומטי של ז'ארגון מקצועי: הערכת השימוש בז'ארגון על ידי סטודנטים למדעים בז'אנרים של כתיבה מדעית
ציפורה רקדזון (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל), אלעד שגב (מכון טכנולוגי חולון ), אילת ברעם-צברי (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל)
ה3 מושב פוסטרים II                                                                                     (אולם קנבר)
  יו"ר: רונית בוגלר (האוניברסיטה הפתוחה)

השפעת קצב הפרעות מקוונות ועושר המידע של ההפרעות על קצב העבודה
אילת חן לוי (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), שיזף רפאלי (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE)
  בניית ידע וחינוך יהודי: לקראת מבט בין-תחומי
איתן כהן 
(אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), דני בן צבי (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), יותם הוד (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE)
  הזדמנויות ואתגרים בקורסים וירטואלים לעומת קורסים 'מעורבבים' בקרב פרחי הוראה
גילה זלכה (אוניברסיטת בר-אילן, המכללה האקדמית אחוה), אורית צייכנר (מכללת סמינר הקיבוצים)
  יעילות השימוש באפליקציות באייפד ללימוד מודעות פונולוגית עבור תלמידים עם קשיים בלמידה
בטי שרייבר (מכללת סמינר הקיבוצים), ספיר כהן (מכללת סמינר הקיבוצים), ליז כתב (מכללת סמינר הקיבוצים)
  המניעים והמאפיינים של יזמים לפיתוח אפליקציות סיוע לאנשים עם צרכים ייחודיים
בטי שרייבר (מכללת סמינר הקיבוצים), עדי רחמים (מכללת סמינר הקיבוצים), הילה רואימי (מכללת סמינר הקיבוצים)
  שימוש בסביבה רובוטית לקידום יכולת זיכרון עבודה אצל ילדים בגיל הרך עם קשיים בהבעה שפתית
מירי סגל (מכללת סמינר הקיבוצים), בטי שרייבר (מכללת סמינר הקיבוצים)
  חקר מקרה: השימוש באייפד כאמצעי לשיפור הבנת הנקרא אצל תלמיד עם אוטיזם
שלי לידר-ענית (מכללת סמינר הקיבוצים), בטי שרייבר (מכללת סמינר הקיבוצים)
  סגולתן של אנוטציות מובנות ללמידת "חשיבה היסטורית" בקרב טירונים
שי גולדפרב (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, LINKS I-CORE), איריס טבק (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, LINKS I-CORE)
  יתרונות השימוש במערכת קלאסבוסט בתהליכי הוראה ולמידה במכללה אקדמית לחינוך – נקודת המבט של הסטודנטים
אורנה לוין (המכללה האקדמית אחוה), אורית אבידב-אונגר (המכללה האקדמית אחוה, האוניברסיטה הפתוחה)
  יחסי מרצה-סטודנט/ית בקורסים מקוונים (פוסטר)
יעקובוב חסידה (מכללת סמינר הקיבוצים), לוי דלית (מכללת סמינר הקיבוצים)
  מה זה להיות נביא? תהליך בניית MOOC הלכה למעשה
יהושע רייס (מכללה אקדמית הרצוג), יונית סדן וסטמן (מכללה אקדמית הרצוג), יוני הרבנד (מכללה אקדמית הרצוג)
  פותחים מפה עם תנ"ך הרצוג חוויה לימודית מסוג חדש
יהושע רייס (מכללה אקדמית הרצוג), יונית סדן וסטמן (מכללה אקדמית הרצוג), יוני הרבנד (מכללה אקדמית הרצוג)
  פיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית מנקודת מבטם של מורים ותלמידים: תוצאות ראשוניות
דבורה הומינר (האוניברסיטה הפתוחה), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה), יורם עשת-אלקלעי (האוניברסיטה הפתוחה)
  שילוב אנימציות והדמיות מתוקשבות בהוראת הנושא "מצבי צבירה" והשפעתן על ההישגים, המוטיבציה ומיומנויות החשיבה של תלמידים בכיתה ד'
אסתר ארביב (מכללת חמדת הדרום), ג'אנט טלמון (מכללת חמדת הדרום)
ה4 מאחורי הקלעים של הוראה מרחוק: סיור באולפני הוידאו של מרכז שה"ם (אולפני שה"ם)    
  14:30-14:00 הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים
15:30-14:30 מושב מקביל ו      (צהריים)
  ו1 אינטראקציות בלמידה                                                                           (אולם נוידרפר)
יו"ר: יעל קלי (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE)

הערכת עמיתים מקוונת והיכרות בין לומדים: האם הם תלויים זה בזה?
מאיה אושר (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל), מירי ברק (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל)
מאמר מצטיין לסטודנט/ית עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות לפיתוח חשיבה סוציו-מדעית על ידי עידוד ערכים פנימיים ללמידה
חוה בן-חורין (
אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), כרמית פיון (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE), יעל קלי (אוניברסיטת חיפה, LINKS I-CORE)
  שיתוף ידע ברשתות חברתיות: מבט מאחורי הקלעים של המכללות להוראה
סמדר בר-טל (מכללת לוינסקי לחינוך, מכון מופ"ת), קריסטה אסטרחן (האוניברסיטה העברית בירושלים)
  ו2 קורסים מקוונים                                                                                          (אולם צ'ייס)
יו"ר: גלעד רביד (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
מאמר מצטיין לסטודנט/ית שילוב חקרי מקרה בקורס מקוון מרחוק באתיקה של המחקר
ג'יזל גרין (טכניון – מכון טכנולוגי לישראל), מירי ברק (טכניון - מכון טכנולוגי לישראל)
האם ניתן לעבור מצרכן מידע פסיבי ללומד פעיל באינטרנט?
דוד פונדק (מכללת אורט בראודה, המכללה האקדמית כנרת ), יהודה פלד (המכללה האקדמית גליל מערבי), רבקה וויזר ביטון (המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה)
יישום התכנית הלאומית להתאמת המכללות לחינוך במאה ה-21: הכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת
אולז'ן גולדשטיין (המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי), ברטה טסלר (מכללת דוד ילין)
ו3 מושב פוסטרים III                                                                                     (אולם קנבר)
  יו"ר: רונן המר (מכון טכנולוגי חולון)

הקשר בין מיומנויות כתיבה אקדמית לאופי הכתיבה באפליקציית WhatsApp
חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון), רעות בלום (מכון טכנולוגי חולון), שחר לשם (מכון טכנולוגי חולון)
שיח הטוקבקים בנושא שימוש בטלפונים חכמים בבית הספר
עדילי יבלונקה (מכון טכנולוגי חולון )), הדס כהן (מכון טכנולוגי חולון ), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)
חששות מורים משימוש בטלפונים ניידים לצרכי הוראה
נוי משגב (מכון טכנולוגי חולון), הדס שטיינר (מכון טכנולוגי חולון), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)
למדתי בקורס מקוון בלמידה עצמית- האם תקבל אותי לעבודה?
גיא דביר (מכון טכנולוגי חולון), פולינה בלינסקי (מכון טכנולוגי חולון), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)
קבוצת ה WhatsApp- הכיתתית, מרחב חינוכי חדש
נועה מיינרט (מכון טכנולוגי חולון), ניבה קרצנר (מכון טכנולוגי חולון), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)
משמעות המושג “חדשנות” בשיח טכנולוגיות למידה
שני עטר (מכון טכנולוגי חולון), רעות כרמונה (מכון טכנולוגי חולון), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)
שיקולים בבחירת כלים מקוונים של סטודנטים לתקשורת עם המרצים מחוץ לכיתה
נופר לפושנר (מכון טכנולוגי חולון), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון)
"אם אני אבנה משחק- אני כבר אלמד!" (פוסטר)
אביטל קסלר (האוניברסיטה הפתוחה), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון והאוניברסיטה הפתוחה)
Bring or Leave Your Own Device? שימוש בטלפונים חכמים בהוראה-למידה: תפיסות מורים
שלומית חדד (האוניברסיטה הפתוחה), חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון והאוניברסיטה הפתוחה)
השפעת הכישורים האישיים של המורים, על הצלחת עבודת הצוות בסביבות למידה שיתופיות מקוונות
נועה קריץ (מכללת סמינר הקיבוצים) מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים), איליין חוטר (מכללת סמינר הקיבוצים)
משמעות הלמידה בפרויקט שיתופי מקוון בסביבה רב תרבותית עבור התלמידים
שיר שלו (מכללת סמינר הקיבוצים) מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים), איליין חוטר (מכללת סמינר הקיבוצים)
מעגלי התפתחות טכנולוגית בלמידה שיתופית מקוונת
אפרת שושני-בכר (מכללת סמינר הקיבוצים) מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים)
גורמים מקדמים בלמידה שיתופית מקוונת
עידן הרשקו (מכללת סמינר הקיבוצים) מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים), איליין חוטר (מכללת סמינר הקיבוצים)
חמש יחידות ולמידה ווירטואלית, הילכו שתיהן יחדיו? השקפות מורים המלמדים מתמטיקה ופיזיקה בתיכון הווירטואלי בישראל
יניב ביטון (מכללת שאנן, מטח), אסנת פלוס (אוניברסיטת אוטווה, קנדה), דפנה רביב (מטח)
שילוב הגישה הפדגוגית של למידה מבוססת פרויקטים משולבת תקשוב בבית ספר יסודי
ארן דולב (המכללה הקדמית לחינוך ע"ש קיי), אולז'ן גודלדשטיין (המכללה הקדמית לחינוך ע"ש קיי)
  הכיתה הווירטואלית באזרחות: טכנולוגיה מקדמת היכרות והל"ה איכותית בקבוצה רב-תרבותית
דפנה רביב (המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מטח), אביב צמח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מטח), נעמה כהן ברוכי (המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מטח)
  16:00-15:30 הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים
17:00-16:00 מושב נעילה מיוחד לזכר פרופ' גבי סלומון                      (אולם נוידרפר)
  יו"ר: ניצה גרי (האוניברסיטה הפתוחה)
דברי פתיחה: מרב סלומון, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
 

רב-שיח לזכר פרופ' גבי סלומון חשיבה ביקורתית על שילוב טכנולוגיה בלמידה

לצפייה ברב-שיח לחצו כאן

מנחה
שיזף רפאלי (אוניברסיטת חיפה)
בהשתתפות
אמנון דקל (שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות)
יובל דרור (המכללה למינהל)
יורם עשת־אלקלעי (האוניברסיטה הפתוחה)


תכנית הכנס
 
 

 


האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה