האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"ח-י"ט בשבט, תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

ועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה

  • ד"ר ורד זילבר-ורוד, יו"ר (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • אסנת צרפתי (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • בת-שבע אנגלברג-בר (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט)
  • אסף שמבי (דוברות ויחסי ציבור)
  • מאיר יצחקי (מינהל הלוגיסטיקה)
  • גלית אלרום-רוסמן (מדור רכש)
  • שי לוי (בינוי ואחזקה – משק אירועים ותקשורת)
ועדה מארגנת
 
 

 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il

 האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה