האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"ח-י"ט בשבט, תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

הנחיות להגשת הצעות

ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר, לפי התבנית הבאה בלבד:

1. הצעה להצגה כהרצאה

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 2,000 מילים (לא כולל רשימת מקורות טבלאות ותרשימים).

מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA) .
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בתקציר.
 • מגישי ההצעות, שיתקבלו להצגה בכנס, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו לשולח .

2. מאמר סטודנט/ית מצטיין

לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים.

מאמר סטודנט מצטיין השנה יוענק פרס בשווי של 1,500 ₪ לסטודנט/ית הזוכה.

שימו לב! אי אפשר להגיש הצעה לפוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין.

3. הצעה להצגה כפוסטר

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל רשימת מקורות. אין לכלול תרשימים וטבלאות).
מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (בין 50 ל- 150 מילים).
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של התקצירים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.
את ההצעות יש להגיש כקובץ docx, doc או rtf.

4. מערכת הגשת מאמרים

להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כאן

שימו לב! הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair לניהול תכנית הכנס. הנחיות בעברית תמצאו כאן.

5. ספר הכנס

המאמרים ותקצירי הפוסטרים שהתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book). גרסת הספר הדיגיטלי תפורסם באתר הכנס ותהיה פתוחה לכול. גרסה מודפסת של ספר הכנס יקבל מי שיזמין מראש (ללא תשלום נוסף) בסוף טופס ההרשמה.

6. פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב- עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת (IJELL) Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Interdisciplinary Journal http://ijello.org

7. לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים 3.11.2016
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 28.11.2016
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 13.12.2016
כנס צ'ייס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 14-15.2.2017

 

הנחיות להגשת הצעות
 
  


האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה