האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"ח-י"ט בשבט, תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

מאמר מצטיין של סטודנט/ית

בכנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס המאמר הזוכה בתחרות: מאמר מצטיין לסטודנט/ית הוא:
אוריינות דיגיטלית של תלמידים – דיווח-עצמי לעומת ביצוע בפועל
של הסטודנט ארז פורת (אוניברסיטת חיפה), בהנחיית אינה בלאו ועזי ברק.
לצורכי ציטוט אנא השתמשו באופן הבא:
פורת, א', בלאו, א', ברק, ע' (2017). אויירנות דיגיטלית של תלמידים – דיווח עצמי לעומת ביצוע בפועל. בתוך: י' עשת, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 160ע-173ע.
ובאנגלית:

Porat, E., Blau, I., & Barak, A. (2017). Digital Literacy of School Students – Self-report versus Actual Performance. In: Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the 12th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era, Raanana: The Open University of Israel, pp. 160ע -173ע .

.

 


מאמר מצטיין של סטודנט/ית
 
 

 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה