האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

ימים שלישי-רביעי, ז-ח באדר א התשע"ט, 13-12 בפברואר 2019

ועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה

  • ד"ר שיר אתגר יו"ר (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • אסנת צרפתי (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • בת-שבע אנגלברג-בר (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט)
  • שגיב לובטון (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט)
  • אסף שמבי (דוברות ויחסי ציבור)
  • מאיר יצחקי (מינהל הלוגיסטיקה)
  • גלית אלרום-רוסמן (מדור רכש)
  • שי לוי (בינוי ואחזקה – משק אירועים ותקשורת)