האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

ימים שלישי-רביעי, ז-ח באדר א התשע"ט, 13-12 בפברואר 2019

קול קורא להגשת מאמרים

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות וחוקרים. בשנים האחרונות, אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המופיעים חדשות לבקרים ורבים מהם נעלמים באותה המהירות בה הופיעו. טכנולוגיות רבות מאומצות על ידי חלקים גדולים בציבור, אך מחקרים רבים נדרשים כדי לבחון את יעילות שילובן בהוראה, בלמידה ובניהול למידה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, שהחלה בשנת 2006, ומזמין הגשת הצעות להרצאות ולפוסטרים לכנס הארבעה-עשר, שיתקיים ב12-13 בפברואר 2019. הכנס משמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים, סטודנטים ואנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

מטרת הכנס


הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל .
תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, הוראה והדרכה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תאורטיים .
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 30 באוקטובר, 2018. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.


נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה ולמידה
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים, למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • משאבי למידה פתוחים MOOCs ,(Open educational resources)
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה
 • ניתוח למידה (Learning analytics)
 • חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 • היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל
 • חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 • מיקור המונים (crowdsourcing)
 • אינטראקציה ברשתות חברתיות
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות

הנחיות להגשת הצעות


כנס צ'ייס 2019 מזמין הגשות משלושה סוגים: מאמר מלא, מאמר קצר ופוסטר.

שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית .

להלן פירוט הנחיות ההגשה

 • הצעה למאמר מלא
 • מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל
  היקף ההגשה: מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל איורים, טבלות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים
  אופן ההצגה בכנס: הצגה של 20 דקות (15 דקות הצגה + 5 דקות לשאלות)

  מבנה ההצעה:

  • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
  • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית באורך עד 250 מילים. אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
  • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן .
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
  • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
  • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה .
  • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ, או לפי התבנית המצורפת. מומלץ, לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד") .

  להורדת התבנית בעברית
  להורדת התבנית באנגלית
  הנחיות להכנת קובץ מאמר בעברית
  הנחיות להכנת קובץ מאמר באנגלית
  שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו למגישים .

 • מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת
 • לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת. המאמר המצטיין/ת ייבחר מתוך המאמרים המלאים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים/יות והסטודנט/ית יופיע ככותב/ת ראשון/ה בהצעה.

  השנה יוענק פרס בשווי של 1,500 ₪ לסטודנט/ית הזוכה.

  שימו לב! אי אפשר להגיש מאמר קצר או תקציר לפוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת.

 • הצעה למאמר קצר
 • מאמר קצר (Brief Paper) מתאים למחקר בהיקף בינוני או קטן ו/או מחקר המצוי בשלב התוצאות הראשוניות.
  היקף ההגשה : תקציר באורך של עד  1000 מילים (לא כולל טבלות, איורים, ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים .
  אופן ההצגה בכנס : הצגה של 10 דקות (7 דקות הצגה + 3 דקות לשאלות) .

  מבנה ההצעה:

  • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
  • גוף ההצעה: עד 1000 מילים.
  • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
  • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
  • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר .
  • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ, או לפי התבנית המצורפת. מומלץ, לאחר כתיבת המאמר הקצר, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").

  להורדת התבנית בעברית
  להורדת התבנית באנגלית
  הנחיות להכנת קובץ מאמר קצר בעברית
  הנחיות להכנת קובץ מאמר קצר באנגלית

 • הצעה לפוסטר

פוסטר מתאים להצגת מחקר בעל היקף קטן או פרויקט סטודנטים, או מחקר שהחל אך עדיין לא הגיע לשלב התוצאות הסופיות .
היקף ההגשה : תקציר באורך של עד  400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל רשימת מקורות. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים .
אופן ההצגה בכנס : הצגה של 3 דקות במשב פוסטרים, הכנת פוסטר להצגה חזותית ומתן הסברים בתערוכת הפוסטרים .
מבנה ההצעה :

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר .
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ, או לפי התבנית המצורפת. מומלץ, לאחר הכנת הפוסטר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד") .
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד .

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית
הנחיות להכנת קובץ פוסטר בעברית
הנחיות להכנת קובץ פוסטר באנגלית
הצעות שיכללו תקציר בלבד יישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר .
את ההצעות יש להגיש כקובץ   docx, doc, או  rtf.
הצעות בפורמט אחר לא יטופלו ויוחזרו למגישים .


מערכת הגשת מאמרים

להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כאן.
שימו לב! הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair  הנחיות בעברית תמצאו כאן .
שימו לב! קבלה לכנס כהרצאה, כפוסטר או כסדנה מחייבת הרשמה (ותשלום) לכנס .

ספר הכנס (Proceedings)

המאמרים ותקצירי הפוסטרים שהתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings). גרסת הספר הדיגיטלי תפורסם באתר הכנס ותהיה פתוחה לכול. גרסה מודפסת של ספר הכנס יקבל מי שיזמין מראש (ללא תשלום נוסף) בסוף טופס ההרשמה .

לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים 30.10.2018
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 25.11.2018
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 5.12.2018
כנס צ'ייס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 12-13.2.2019