Page 10 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 10

?העולם החדש והמזה"ת?:??

      ?האקטואליה של חיינו היא היסטוריה?

                         ?ד"ר גיא בכור? ,?מזרחן? ,?משפטן והיסטוריון?

             ?ימי ראשון ? ,19:30–18:00?אולם צוקר? ,?היכל התרבות? ,?רח' דיזינגוף ? ,11?תל אביב?

?העולם שאנו חיים בו עובר שינויים דרמטיים לנוכח עינינו המשתאות? .?קורס פנורמי חדש ומרתק זה יציג ניתוחים?
?ותובנות של המציאות החדשה? :?חורבן המזרח התיכון? ,?גלי הגירה? ,?אירופה החדשה? ,?מלחמות זהות ותרבות? ,?טרור?,??

                   ?האיום פוליטיקלי קורקט ועלייתם של כוחות חדשים באסלאם ובנצרות?.??

               ?סמסטר ב?                        ?סמסטר א?

?עולם ה"פוליטיקלי קורקט" בעימות מול?        ?? 	10.11.19?תפיסת "קץ ההיסטוריה" של פוקויאמה – ?	1.3.20??
                    ?המציאות?                      ?תובנות אקטואליות?

?הפרגמנטציה של העדות והדתות – מזה"ת?        ?? 1	 7.11.19?חזרת העם היהודי לירושלים? ,?ועמדת הנצרות ?	8.3.20??
                    ?מפורק??                           ?הקתולית?

?? 	15.3.20?הכיבוש המוסלמי של אירופה? :?אז והיום?    ?? 2	 4.11.19?האם המזרח התיכון חרב לנגד עינינו??

?? 	1.12.19?המצאתו ומותו של הסכסוך הערבי ישראלי ? 2	 9.3.20?משיחיות שיעית – האם המהדי חוזר??

?נצחונה של השפה העיברית ? -?זינוק של לאומיות?     ?עליית הימין האמריקני החדש? ,?ופלא הנשיא ?3	 .5.20??       ??	8.12.19??
                     ?יהודית?                        ?דונלד טראמפ?

?הנצרות האוונגליסטית ויחסה אל ישראל?        ?יהדות ארה"ב הברית – האם הגענו לסופה של ?1	 7.5.20??      ??5	 .1.20??
                    ?והציונות?              ?הקהילה היהודית החזקה בעולם??

?עזבו? ,?ועכשיו רוצים לחזור? על מיליוני אנוסי?    ?ילדי חוץ? :?כוחה המתעצם של הדיפלומטיה ?	24.5.20??        ??1	 2.1.20??
              ?ספרד ברחבי העולם?                            ?הישראלית?

?חוק הלאום וניצחונה של השפה העברית בארץ?      ?הפלא הדמוגרפי של העם היהודי ? -?העם היהודי ?	7.6.20??      ??	19.1.20??
                     ?ובעולם?              ?הבלתי מתכלה? ,?נקמת הדמוגרפיה?

                                      ?שכר הלימוד הינו לכל סמסטר?

??20%??                        ?תלמיד חדש? ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג?                ?	?
                          ?? 730?ש״ח?
?הנחה?                             ?? 690?ש״ח	?        ?הרשמה מוקדמת	?
                          ?? 770?ש״ח?                          ?עד ?	9.9.19??
?בהרשמה לקורס השני?
                               ?? 730?ש״ 	ח?       ?הרשמה מאוחרת	?
?הזול מביניהם * אין כפל הנחות?
                                 ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?
                         ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

               ??www.openu.ac.il/ascolot | 1-70 0 -70 0 -169??                   ??8??
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15