Page 9 - Yedion_TelAviv_2_light
P. 9

?החודש בעולם?

          ?מבט עומק על ההתרחשויות?
            ?המסעירות ביותר בעולם?

                      ?ימי שלישי ? ,21:00-19:30?סינמטק תל אביב? ,?רח' שפרינצק ?2??

                                   ?אורן נהרי?
                       ?מומחה ליחסי חוץ? ,?פרשן בוואלה?

?"החודש בעולם" בהנחיית אורן נהרי היא סדרה חדשה שצוללת לעומק האירועים האקטואליים? ,?המעניינים?
                                            ?והחשובים ביותר בעולם?.??

?מה קורה מאחורי הקלעים ומתחת לפני השטח שלהם? אילו תהליכים חברתיים? ,?כלכליים והיסטוריים מניעים?
                            ?אותם? מי הם המנהיגים שמעצבים ומשפיעים עליהם??

                      ?תוכן המפגשים יקבע ע"י ההתרחשויות וישלח אליכם לפני מפגש?.??

                                       ?מועדי המפגשים?

                                   ??7.7.20 | 16.6.20 | 2.6.20 | 5.5.20 | 31.3.20 | 3.3.20??

?תלמיד חדש? ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג?
 ?? 675?ש״ח?
      ?? 640?ש״ 	ח?       ?הרשמה מוקדמת	?
 ?? 715?ש״ח?                  ?עד ?4	 .2.20??

      ?? 675?ש״ 	ח?       ?הרשמה מאוחר 	ת?

        ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?
?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

??7 www.openu.ac.il/ascolot | 1-70 0 -70 0 -169??
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14