Page 8 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 8

?פורום ממשל ואסטרטגיה?
    ?מנחה ומרצה? :?אלוף במיל' איתן בן אליהו? ,?מפקד חיל האוויר לשעבר?
 ?ימי שישי ? ,13:00-9:30?אולם רקאנטי? ,?מוזיאון תל אביב לאמנות? ,?שד' שאול המלך ?27??

?האיומים על ישראל מורכבים? :?הגרעין האיראני מחד גיסא והסכסוך הפלסטיני מאידך? .?ההתרחשויות שאנו חווים?
?כעת? ,?החל מטרור עבור לשינויים גיאופוליטיים וכלה בפיתוחים טכנולוגיים מציבים אתגרים בטווח הקרוב? .?האם?

                            ?ישראל תשכיל לשלב נכון בין אלה לבין העתיד הרחוק??

              ?אנחנו והפלסטינים? ??	7.2.20??       ?? 	25.10.19?רקע והערכת מצב?
                ?? 	#?תמונת מצב?     ?	?
                                 ?? 	#?תמורות בתפיסת הביטחון?      ?	?
    ?		 אהוד יערי? ,?פרשן חדשות	 ערוץ ?12??      ?	?
           ?? 	#?דמוגרפיה?-?מי צודק??       ?		 אלוף במיל' איתן בן אליהו?
                          ?	?
?		 פרופ' סרג'יו דה לה פרגולה? ,?אונ' העברית?       ?? 	#?סנקציות כלכליות כנשק ההווה והעתי 	ד?     ?	?
    ?? 	#?חזון מדיני בטחוני? ,?יפורסם בהמשך?
                            ?	 יורם כהן? ,?לשעבר ראש השב"כ?

                            ?? 	#?שדה הקרב? ,?רא"ל במיל' גדי אייזנקוט	?,??     ?	?

                                 ?	 הרמטכ"ל ה?21-??

?? 	24.4.20?גרעין?                     ?? 	8.11.19?אסטרטגיה מדינית ? /?בטחונית?

?	? #?אנרגיה גרעינית?              ?	?     ?? 	#?אסטרטגיה מדינית בטחונית?           ?	?

?		 גדעון פרנק? ,?לשעבר ר' 				?              ?		 ח"כ עופר שלח? ,?סיעת כחול לבן?

?	 הוועדה לאנרגיה אטומית?                ?? 	#?אסטרטגיה מדינית בטחונית?,??          ?	?

?? 	#?גרעין כהרתעה וכנשק?            ?	?     ?		 נפתלי בנט? ,?לשעבר שר החינוך?

?		 ד"ר אמילי לנדאו? ,?חוקרת בכירה במכון 		?        ?? 	#?ישראל ומדינות האזור – איומים ויחסים?     ?	?

?	 למחקרי בטחון לאומי?INSS ,??               ?		 צבי בראל? ,?פרשן "הארץ"?

?	? #?קוריאה הצפונית – גרעין כנשק קיומי 		?   ?	?

?	 ד"ר אור ליבוביץ? ,?המחלקה ליחסים 		?                ?? 	13.12.19?ביטחון וטכנולוגיה?

?	 בינלאומיים האוניברסיטה העברית?                  ?? 	#?תוכניות החלל של ישראל?      ?	?

?? 	22.5.20?דילמות פוליטיות?/?מדיניות?            ?		 פרופ' חיים אשד? ,?אבי תכנית החלל?

?? 	#?ימין ביטחוני ומתון?            ?	?     ?? 	#?רובוטיקה באוויר בים ביבשה?          ?	?

?		 יועז הנדל? ,?ח"כ כחול לבן?               ?		 פרופ' איציק בן ישראל? ,?אוניברסיטת תל אביב?

?? 	#?להילחם במאה ה־?21??             ?	?     ?? 	#?לוחמת סייבר? ,?ד"ר יניב לויתן? ,?מומחה	?     ?	?

?		 אלוף מיל' יאיר גולן? ,?לשעבר ס' הרמטכ"ל?             ?	 ללוחמת מידע? ,?הטכניון?

?? 	#?פוליטיקה וביטחון?             ?	?                ?? 	10.1.20?מודיעין?

?		 בן כספית? ,?עיתונאי?                  ?? 	#?גופי המודיעין בישראל ? -?תחומי אחריות?,??    ?	?

?? 	10.7.20?מפגש מסכם ? -?יפורסם בהמשך?           ?		 שת"פ וכפיפות אלוף במיל' יעקב עמידרור?	,??

                                 ?	 לשעבר ר' המל"ל?

                            ?? 	#?הערכת המודיעין בעידן החדש?          ?	?

                            ?		 אלוף מיל' עמוס ידלין ראש המכון למחקרי	?

                                 ?	 בטחון לאומי?INSS ,??

                                 ?? 	#?פרשיות נעלמות?          ?	?

                            ?		 ד"ר רונן ברגמן? ,?ידיעות אחרונות והניו יורק	?

                            ?	 טיימס? ,?מחבר רב המכר "השכם להורגו"?

                            ?תלמיד חדש? ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג?         ?	?
                            ?? 750?ש״ח?
                                 ?? 710?ש״ח	?        ?הרשמה מוקדמת	?
                            ?? 790?ש״ח?                 ?עד ?	9.9.19??

                                 ?? 750?ש״ 	ח?       ?הרשמה מאוחרת	?

                                       ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

                                 ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

??www.openu.ac.il/ascolot | 1-70 0 -70 0 -169??                              ??6??
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13