Page 7 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 7

?פורום ממשל ואסטרטגיה?       ?מזרח תיכון?
                 ?ואקטואליה?
         ?איתן בן אליהו?
              ?עמ' ?6??

     ?תפיסת הבטחון?
        ?של ישראל?

         ?מרצים שונים?
              ?עמ' ?7??

 ?העולם החדש והמזה"ת?

          ?ד"ר גיא בכור?
              ?עמ' ?8??

    ?בדלתיים סגורות??

?השופטת בדימוס הילה גרסטל?
              ?עמ' ?9??

           ?איראן?
   ?גיאופוליטה חדשה??

         ?פרופ' עוזי רבי?
             ?עמ' ?10??

 ?מצרים – ? 40?שנה להסכם?
          ?השלום?

         ?פרופ' עוזי רבי?
             ?עמ' ?11??

     ?סכסוכים בעולם?

           ?איתי אנגל?
             ?עמ' ?12??

      ?החודש בעולם?

            ?אורן נהרי?
             ?עמ' ?13??
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12