האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10344 ניהול הפרסום

10344 ניהול הפרסום‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים: שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו או צמד הקורסים: יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו, יסודות המחקר הכמותי ב' נתונים סטטיסטיים. וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: ניהול השיווק או התנהגות צרכנים או ניהול טכנולוגיה וחדשנות .

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה גבע, אתי וידל-אברהם, ד"ר יורם קלמן (‏אחראי אקדמי לעדכון‎)‏

יועצים: פרופ' אריה גולדמן, פרופ' גבי וימן, פרופ' ברק ליבאי

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנט מושגי יסוד בתקשורת שיווקית, תקשורת שיווקית משולבת ותקשורת מותג. הסטודנטים ילמדו מהם מרכיבי תמהיל התקשורת השיווקית המשולבת ויכירו את ערוצי המדיה המשולמים, האינטראקטיביים, המורווחים והמדיה בבעלות. הקורס יציג לסטודנטים את מושגי היסוד בפרסום, קידום מכירות ויחסי ציבור וכן את השחקנים העיקריים בענף ואת שלבי התכנון של מסע הפרסום ותקשורת המותג.

חומר הלימוד

S. Moriarty, N. Mitchell. & W. Wells, Advertising & IMC:  Principles & Practice, 10th ed. (‏Pearson Education Ltd., 2015‎)‏

הספר מלווה במדריך למידה שמסייע בלימוד הספר, בהגדרת הבעיות המרכזיות וביישום חומר הלימוד לזירת הפרסום בישראל.

נושאי הלימוד