האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10344 ניהול הפרסום

10344 ניהול הפרסום‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים: שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו או צמד הקורסים: יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו, יסודות המחקר הכמותי ב' נתונים סטטיסטיים. וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: ניהול השיווק או התנהגות צרכנים או ניהול טכנולוגיה וחדשנות .

פיתוח הקורס: ד"ר נורית הוד (‏כתיבה‎)‏, אתי וידל-אברהם (‏אסיסטנטית פיתוח‎)‏ פרופ' שרית מולדובן (‏אחראית אקדמית‎)‏

מטרות הקורס

הקורס מתמקד במושגי יסוד בתחום התקשורת השיווקית והפרסום ונועד להקנות ידע והבנה על תפקידיהם בהעברת מידע, בבניית מותגים ובשכנוע הצרכן. במהלך הקורס הסטודנטים נחשפים לעקרונות הפרסום, שלבי בנייה וניהול של קמפיין תקשורת שיווקית משולבת ורוכשים כלים להערכת תהליכי פרסום. במסגרת הקורס נבחנות גם סוגיות כגון: יצירתיות בפרסום, השפעת המדיה הדיגיטלית ורשתות חברתיות על תקשורת שיווקית ופרסום והיבטים אתיים בפרסום.

הקורס יאפשר לסטודנטים:

1. להכיר את תחום התקשורת השיווקית והפרסום – מושגים עיקריים, עקרונות בניהול הפרסום ומגמות בתחום.

2. להבין את הקשר בין החלטות שיווק והחלטות פרסום.

3. לנתח בצורה ביקורתית פרסומות וקמפיינים פרסומיים.

4. להיחשף לשיטות וכלים הנהוגים בתחום, דרך הרצאות אורח וניתוח אירועים.

5. ליישם את חומר הלימוד והמושגים הנלמדים באמצעות תרגולים באתר הקורס ומטלות לאורך הקורס

חומר הלימוד

הקורס כולל אתר קורס אינטראקטיבי המבוסס על פרקים ממגוון ספרים בתחום, על סרטונים ומאמרים אקדמיים עדכניים, על הרצאות של גורמים מהתעשייה וכן על דוגמאות, ניתוח אירועים (‏Case studies‎)‏ ושאלות תרגול

נושאי הלימוד