האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10389 ניתוח דוחות פיננסיים

10389 ניתוח דוחות פיננסיים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם: א. תורת המימון ב. אחד מבין הקורסים: יסודות החשבונאות, יסודות החשבונאות לחשבונאים, יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית2 ג. אחד מבין הקורסים: חשבונאות ניהולית ותמחיר3, יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית2, ניהול טכנולוגיה וחדשנות. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי, רו"ח שחר הלל, רו"ח אריק רוטמן

יועצים: פרופ' אמיר ברנע, ד"ר הדס גלנדר

הקורס נועד להקנות ידע וכלים להבנת המידע המתפרסם בדוחות הכספיים וקשרי הגומלין בינו לבין הפעילות בשוק ההון, וללמד הלכה למעשה שיטות לניתוח דוחות כספיים ולהערכת שווין של חברות.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר:

עדן, י', שוב, ש' תורת המספרים של עולם העסקים - ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי (‏הוצאת IFRS Consulting, 2018‎)‏

הספר מלווה במדריך למידה דיגיטלי. הקורס כולל עבודת גמר יישומית. מטרת עבודת הגמר היא לערוך ניתוח מקיף ומלא של חברה בורסאית על בסיס הדו"חות הכספיים שלה, תשקיפים, השוואה לחברות דומות בענף, ומידע רלבנטי נוסף. המסקנות על מצבה הפיננסי של החברה משמשות להערכת שווי של החברה.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס ייחשבו כמי שעמדו בשני התנאים ב+ג.

3 או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים.