האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10547 דמיון חזותי וחלום

10547 דמיון חזותי וחלום1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות.

פיתוח הקורס: ד"ר עופר פיין, דקל שלו; תלמה מוקדי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יוסי גליקסון, פרופ' אורי הדר, פרופ' אבי שדה, ד"ר אורנה צ'ישינסקי

הקורס נוגע בשתי תופעות: דמיון חזותי (‏visual
imagery‎)‏ וחלום (‏dream‎)‏. התופעות שונות זו מזו, אך שתיהן נחשבות לסוגים של פעילות שכלית שהיא חזותית ומרחבית. חלקו הראשון של הקורס מתמקד בשאלה האם הדמיון חזותי הוא אכן חשיבה בתמונות, כפי שנהוג לחשוב ולדבר עליו, או שמא מדובר בחשיבה על-ידי מושגים וטענות ככל צורות החשיבה האחרות. דיון זה מתבסס על מחקרים קוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים, והשאלות שמלוות אותו הן: כיצד ניתן לחקור את הדמיון ומה ניתן להסיק מתוצאות המחקרים השונים שנערכו לגבי הדמיון.

חלקו השני של הקורס מתמקד בתחום התאורטי והמחקרי של החלום. בחלק זה מוצגות שלוש הפרדיגמות העיקריות בחקר החלום על-פי סדר התפתחותן ההיסטורי. בתחילה מוצגת הפרדיגמה הפסיכואנליטית, ובפרט התאוריות הקלאסיות של פירוש החלום על-פי פרויד ועל-פי יונג (‏מתוך כתביהם המקוריים‎)‏; בהמשך מובאות הפרדיגמה הפסיכופיזיולוגית שבמסגרתה נבחנת השאלה האם ניתן לזהות את החלימה עם אירוע פיזיולוגי (‏למשל, עם שנת REM‎)‏; הפרדיגמה האחרונה היא הפרדיגמה הקוגניטיבית שמציגה עמדה שונה הן מהתפיסה הפסיכואנליטית והן מהתפיסה הפסיכופיזיולוגית, באשר לתוכני החלומות ולמשמעויותיהם ולגבי מאפייני החלימה.

הלימוד בקורס מבוסס על מקראה, על הספר מבוא לפסיכואנליזה מאת פרויד (‏תרגום: ח' אייזק; דביר, 1988‎)‏, ועל מדריך למידה.


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

    להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.