האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות

10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למיקרוכלכלה, ושניים מבין הקורסים: ניהול השיווק, ניהול טכנולוגיה וחדשנות, תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, עקרונות פיתוח מערכות מידע, חשבונאות ניהולית2, יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי, ד"ר אורלי וייסר, ד"ר דליה ולן, שי שקרוב

יועצים: פרופ' אופיר טוראל, פרופ' ליאור פינק

בעולם הדיגיטלי, שבו טכנולוגיות מידע ותקשורת נמצאות בכל מקום ומשולבות בכל סוגי הפעילויות, מנהלים חייבים לדעת איך לנהל באפקטיביות את משאבי המידע של הארגון. ניידות, אינטרנט של דברים, מחשוב ענן, נתוני עתק ומדיה חברתית הן מגמות גלובליות המשפיעות על כל תחומי החיים שלנו. מערכות מידע משתמשות בטכנולוגיות מידע לאסוף, ליצור ולהפיץ נתונים, מידע וידע לתמיכה בקבלת החלטות ובמכלול הפעילויות של ארגונים ופרטים. האופן שבו אנו משתמשים במערכות מידע, הוא זה שמאפשר להפיק מהן תועלת. הקורס נועד להקנות ידע חיוני לזיהוי, לניתוח, לתכנון וליישום מערכות מידע התומכות באסטרטגיה העסקית-תחרותית של ארגונים.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר:

Valacich, J. Schneider, C. & Hashim, M., Information Systems Today. Managing in the Digital World. 9th Global Edition (‏Pearson, 2022‎)‏

הספר מלווה במדריך למידה דיגיטלי.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏.