האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13011 משפט העבודה

13011 משפט העבודה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורס ניהול והתנהגות ארגונית ושלושה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בן-ישראל (‏כתיבה‎)‏, פרופ' אביעד בר-חיים (‏ריכוז הפיתוח‎)‏; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: השופט סטפן אדלר, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' אמירה גלין, פרופ' צבי שרייבר, ד"ר מיכל הורוביץ, ד"ר ליאת נצר

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע במשפט העבודה הישראלי.

נושאי הלימוד

מבוא כללי; זכויות חברתיות שעניינן בעבודה; התקשרויות שונות לביצוע עבודה; זכויות היסוד לחופש ההתאגדות ולמשא ומתן קיבוצי; משפט העבודה הקיבוצי: הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וכן שביתות והשבתות; משפט העבודה האישי: מהותו של חוזה העבודה האישי והסעדים בעת סיום יחסי עובד-מעביד; זכויות עובדים בשינויים מבניים.

חומר לימוד

הלימוד מבוסס על ספר הקורס ומקראה.