האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13023 מנהיגות בארגונים

13023 מנהיגות בארגונים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / מדעי ההתנהגות בניהול

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: 12 נ"ז ובכללם הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורס: מחקר כמותי בחינוך, אחד מבין שלושת הקורסים הבאים: תיאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, סוגיות בניהול בית ספר ואחד מבין שני הקורסים: ניהול והתנהגות ארגונית, התנהגות ארגונית:מקרו1.

לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, הבדלים בין-אישיים, תהליכים קבוצתיים: זהויות חברתיות בארגונים, בעבודה ובחברה או: קבלה ללימודי תעודה במינהל חינוכי.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר, ד"ר ורדה וסרמן, ד"ר אורלי טנא-גזית

יועצות: פרופ' סוניה רוקס, ד"ר רונית קרק

מטרות הקורס

מטרות הקורס הן לחשוף בפני הסטודנטים את ההתפתחויות התאורטיות האחרונות בחקר התחום, לנתח את תופעת המנהיגות ממגוון פרספקטיבות אנליטיות (‏כגון: אישיותו והתנהגותו של המנהיג; יחסיו עם המונהגים; תנאים ארגוניים לצמיחתה של מנהיגות אפקטיבית; מנהיגות בעידן העכשווי; והיבטים אתיים וחברתיים בתהליך ההנהגה‎)‏ ולהעריך את ההיבטים היישומיים והביקורתיים של מנהיגות וניהול.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

ספר לימוד אשר מאגד בתוכו מאמרים, הרצאה מוקלטת, מקראת מאמרים ומדריך למידה.


1 או הקורס התנהגות ארגונית :מיקרו (‏10430‎)‏ לסטודנטים שלמדו קורס זה לפני סמסטר ב2018.