האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13023 מנהיגות בארגונים

13023 מנהיגות בארגונים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: הקורס ניהול והתנהגות ארגונית ושלושה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר, פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר אורלי טנא-גזית

יועצות: פרופ' סוניה רוקס, ד"ר רונית קרק

מטרות הקורס

מטרות הקורס הן לחשוף בפני הסטודנטים את ההתפתחויות התאורטיות האחרונות בחקר התחום, לנתח את תופעת המנהיגות ממגוון פרספקטיבות אנליטיות (‏כגון: אישיותו והתנהגותו של המנהיג; יחסיו עם המונהגים; תנאים ארגוניים לצמיחתה של מנהיגות אפקטיבית; מנהיגות בעידן העכשווי; והיבטים אתיים וחברתיים בתהליך ההנהגה‎)‏ ולהעריך את ההיבטים היישומיים והביקורתיים של מנהיגות וניהול.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

ספר לימוד אשר מאגד בתוכו מאמרים, הרצאה מוקלטת, מקראת מאמרים ומדריך למידה.


1 או הקורס התנהגות ארגונית :מיקרו (‏10430‎)‏ לסטודנטים שלמדו קורס זה לפני סמסטר ב2018.