האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי

13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורס ניהול והתנהגות ארגונית ושלושה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: פרופ' אהרון צינר (‏כתיבה‎)‏, ד"ר עדנה רבנו, ד"ר בתיה בן-הדור (‏מרכזת פיתוח‎)‏; אדי זילצר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אדגר קראו, פרופ' אביעד בר-חיים, ד"ר חיים לביא, ד"ר רפאל שניר

מטרות הקורס

מטרת הקורס היא הבנת ייעודה של הערכת התפקוד בניהול המשאב האנושי בארגון והתוודעות אל התמורות המדעיות שעברה הערכת התפקוד במהלך התפתחותה כתחום דעת. בקורס נערך לימוד ביקורתי של גופי הידע שהונחלו בכל אחד משלבי התפתחותה של הערכת התפקוד.

נושאי הלימוד

מושגים בסיסיים כתפקוד, ביצוע, מדידה והערכה; הבחנה בין הערכת תפקוד להערכת עיסוקים; סקירת ייעודי הערכת התפקיד בזיקה לנושאים אחרים בהתנהגות ארגונית ובניהול משאבי אנוש; השפעת הסביבה התוך-ארגונית על הערכת התפקוד; השפעת הסביבה החוץ-ארגונית על הערכת התפקוד; התהליך האנושי של הערכת התפקוד; קבלת החלטות ביחס להערכת תפקוד; הערכת אפקטיביות והיעילות הכלכלית של הערכת התפקוד; שלבים בהתפתחות הערכת התפקוד; פיתוח והטמעת מערכת הערכת תפקוד; הערכת תפקוד של צוותי עבודה; כיווני מחקר עתידיים.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, ועל מאמרים עדכניים, אשר מתחדשים מדי סמסטר.