האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13047 השקעות וניירות ערך

13047 השקעות וניירות ערך‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.