האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20471 ארגון המחשב

20471 ארגון המחשב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: מערכות ספרתיות. ידע קודם מומלץ: מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר ויסמן, חניתה לידור; יהודית גוגנהיימר (‏עריכת מדריך הלמידה‎)‏

יועצים: פרופ' יהודה אפק, ד"ר אבי מנדלסון, ד"ר דניאל סיטרון, ד"ר אריאל פרנק

ספר הקורס

הקורס מבוסס על פרקים מן הספר:

D.A. Patterson & J.L. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/ Software Interface, 5th ed. (‏Morgan Kaufmann Publishers, 2014‎)‏

מטרות הקורס

נושאי לימוד

מבנה הקורס

ספר הקורס הוא באנגלית ולכן נדרשת יכולת קריאת טקסטים מדעיים בשפה זו. בנוסף לכך מלווה את הקורס מדריך למידה מפורט בעברית. הקורס כולל פתרון תרגילים תאורטיים ומעשיים והרצת תכניות בשפת האסמבלי של המעבד MIPS.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, פירוט החפיפה. עד סמסטר ג2021 (‏כולל ‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.