20471 ארגון המחשב

20471 ארגון המחשב‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: מערכות ספרתיות. ידע קודם מומלץ: מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר ויסמן, חניתה לידור; יהודית גוגנהיימר (‏עריכת מדריך הלמידה‎)‏

יועצים: פרופ' יהודה אפק, ד"ר אבי מנדלסון, ד"ר דניאל סיטרון, ד"ר אריאל פרנק

ספר הקורס

הקורס מבוסס על פרקים מן הספר:

D.A. Patterson & J.L. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/ Software Interface, 5th ed. (‏Morgan Kaufmann Publishers, 2014‎)‏

מטרות הקורס

  • הכרה והבנה של אופן עבודת המחשב ברמות ההפשטה השונות

  • תכנות בסיסי בשפת אסמבלי תוך התמקדות בממשק חומרה-תוכנה

נושאי לימוד

  • הפשטה של מחשבים וטכנולוגיה (‏פרק 1 בספר‏‎‎)‏‏

  • הערכת ביצועים והבנתם (‏פרק 1 בספר‎)‏

  • פקודות: שפתו של המחשב (‏פרקים 2 ו-3 בספר‎)‏‏

  • רכיבים בסיסיים בתכן לוגי (‏נספח B בספר‎)‏

  • תכנון מעבד חד מחזורי (‏‏פרק 4 בספר‎‎)‏‏

  • שיפור ביצועי המעבד באמצעות הצנרה – pipeline (‏פרק 4 בספר‎)‏

  • גדול ומהיר: ניצול היררכיות זיכרון (‏‏פרק 5 בספר‎‎)‏‏

מבנה הקורס

ספר הקורס הוא באנגלית ולכן נדרשת יכולת קריאת טקסטים מדעיים בשפה זו. בנוסף לכך מלווה את הקורס מדריך למידה מפורט בעברית. הקורס כולל פתרון תרגילים תאורטיים ומעשיים והרצת תכניות בשפת האסמבלי של המעבד MIPS.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו פירוט החפיפה.