האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20471 ארגון המחשב

20471 ארגון המחשב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב‎)‏. ידע קודם מומלץ: מעבדה בתכנות מערכות, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר רם בוסני, ד"ר אלישי עזרא , דפי בר אילן (‏עריכת מדריך למידה‎)‏

יועצים: ד"ר ג'ון מרברג, עירן בהט פטל

אסיסטנטורה: אירינה ליפוב

ספר הקורס

הקורס מבוסס על פרקים מן הספר:

David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization and Design Mips edition – The Hardware/Software Interface, Sixth Edition, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2021.

מטרות הקורס

נושאי לימוד

מבנה הקורס

ספר הקורס הוא באנגלית ולכן נדרשת יכולת קריאת טקסטים מדעיים בשפה זו. בנוסף לכך מלווה את הקורס מדריך למידה מפורט בעברית הכולל גם נושאים במערכות ספרתיות שאינם מפורטים בספר. הקורס כולל פתרון תרגילים תאורטיים ומעשיים והרצת תכניות בשפת האסמבלי של המעבד MIPS.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.