האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20498 מבוא לגיאוכימיה

20498 מבוא לגיאוכימיה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / אוקיינוגרפיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

הקורס מתבסס על קריאה עצמית באנגלית.

תנאי הקבלה: אחד מבין הקורסים מבוא למדעי כדור-הארץ או צפונות כדור הארץ. אחד מבין הקורסים עולם הכימיה או כימיה כללית או כימיה כללית א.

ידע דרוש: אחד מבין הקורסים כימיה כללית ב או כימיה כללית ב לביולוגים. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

ידע מומלץ: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'.

פיתוח הקורס: ד״ר אייל וורגפט, פרופ׳ אלון אנגרט.

מדידה והבנה של תהליכים כימיים משמשות אחד הכלים העיקריים להבנת מערכות גיאולוגיות, אוקיאניות, אקלימיות וביולוגיות בכדור-הארץ. חלק ניכר מהידע היסודי בנוגע למדעי כדור-הארץ, כגון מהו גילו של כדור-הארץ, כיצד נעים המים בעומק האוקיינוס, מה היה האקלים בעבר ומתי התפתחו אורגניזמים מייצרי חמצן, מתבסס על שימוש בכלים כימיים. גם במחקר בן זמננו, כמעט כל הדיסציפלינות ותחומי העיסוק במדעי כדור-הארץ, החל בגיאולוגיה וכלה במודלים שמנסים לחזות את ההשלכות של העלייה בריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה, עושים שימוש בכלים כימיים. שימושים אלה מאוגדים בשם הכולל "גיאוכימיה".

בקורס מבוא לגיאוכימיה נסקור את הכימיה הסובבת אותנו לאורך צירי הזמן והמרחב. נפתח בהיווצרות יסודות בזמן המפץ הגדול, נמשיך דרך ההרכב הכימי של השמש, של מערכת השמש ושל כדור-הארץ, ובהשפעתם של תהליכים ביולוגיים על האקלים ועל המבנה הכימי של כדור-הארץ. נחתום בסקירה של השפעות האדם על הגיאוכימיה הגלובלית, דרך בחינה של מחזורי הפחמן, החמצן והחנקן. כלים גיאוכימיים ששימשו במחקרים קלאסיים ומשמשים במחקרים עכשויים, כגון תהליכי חמצון-חיזור ודיאגרמות יציבות של מינרלים, תיארוך רדיואקטיבי, ופרקציונציה של איזוטופים יציבים, משולבים באופן אינטגרלי בחומר, תוך הדגמת השימושים שלהם באמצעות נושאים מחומר הקורס וממחקרים עכשוויים במדעי כדור-הארץ.