האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20946 מבוא לבדיקות תוכנה (‏אנגלית‎)‏

20946 מבוא לבדיקות תוכנה (‏אנגלית‎)‏‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תוכנה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

ידע קודם דרוש: מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏, או: מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ וגם מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏, אלגוריתמים (‏20417‎)‏ מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏, אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏ או מודלים חישוביים 20604‎)‏, מתמטיקה בדידה 20476.

פיתוח הקורס: ד"ר סינתיה דיסנפלד, פרופ' דוד לורנץ, ד"ר דרור פריד

אחראי אקדמי: פרופ' דוד לורנץ

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

מטרות הקורס

בקורס נלמדים מושגים ועקרונות של בדיקת תוכנה, והוא מציג היבטים תיאורטיים ומעשיים של בדיקת תוכנה ושל הכלים הרלוונטיים. הקורס מקנה הבנה בסיסית ורוחבית של נושא בדיקות התוכנה, בכל זה נושאים דוגמת: בדיקות יחידה, בדיקות קופסה שחורה, אלגוריתמים קומבינטוריים לבדיקות תוכנה, בבדיקות רנדומיות, בדיקות קופסה לבנה, כיסוי מסלולי, הרצה סימבולית ובדיקות קונקוליות.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר (‏‏באנגלית‎‎)‏‏:

P.i Tripathy & K. Naik, Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice. 

ועל מדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.