Page 5 - Yedion_Haifa-stav-2019
P. 5

?תוכן עניינים?

              ?מזרח תיכון והיסטוריה?
 ?איראן 			 ?8??
 ?מצרים – ? 40?שנה להסכם השלום 		 ?9??
?גיאופוליטיקה בסערה 	 ?10??
?בסבך המזרח התיכון 	 ?11??
?המנדט הבריטי	 ?12??
?ישראל הצעירה? :?הפרשות המסעירות 	 ?13??

              ?חקר המוח ופסיכולוגיה?
?המוח ושבעת החטאים	 ?16??
?הכוח במוח	! ?17??
?מה עבר במוחם 	? ?18??
?פסיכולוגיה חיובית 	 ?19??

             ?פילוסופיה? ,?ספרות ותנ"ך?
?התנ"ך בספרות העברית 	 ?22??
?החוג לספרות 	 ?23??
?	 הרב קוק	 ?24??
?אלוהים – קווים לדמותו	 ?25??
?פילוסופיה שימושית 	 ?27??

             ?מוסיקה? ,?אמנות וקולנוע?
?מועדון טרום בכורה בקולנו 	ע ?30??
?עוד חוזר הניגון 	 ?31??
?ביקור התזמורת	! ?33??
?המאה ה? 20-?באמנו 	ת ?34??

                 ?סיורים לימודיים?
?מיטב התערוכו 	ת ?40??
?מכול טוב האר 	ץ ?38??
?קוקטייל ארץ ישראל	י ?39??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10