Page 3 - Binder3_Jerusalem_light (003)
P. 3

?תלמידות ותלמידים יקרים?,??
                     ?"בעלות על מאגר של ידע? ,?זהו אושר לא קטן" (סוקרטס)?

?זה למעלה משני עשורים שאסכולות היא שם הנישא בקרב שוחרי התרבות הודות להיצע הקורסים?
?הרחב והמגוון בתחומי הידע השונים? .?אנחנו שמחים להציע לכם את ידיעון הקורסים בו נמצאים קורסי?

                             ?סמסטר ב' והקיץ של אסכולות ירושלים?.??

?אנו מודים לכם על שהצטרפתם אלינו השנה? ,?ונשמח לראותכם בקורסים החדשים? .?אתם המבקשים?
?להרחיב את עולמות הדעת? ,?מוזמנים ליהנות ממגוון קורסים מרתקים בכל תחומי מדעי הרוח? ,?החברה?,??
?האמנות והמדעים? .?טובי המרצים? ,?החוקרים היוצרים והאמנים ינחו אתכם בחוויית התרבות האישית?

                                              ?שלכם?.??

?אתם מוזמנים להמשיך ולצרף חברים וקרובים לקורסי אסכולות? ,?ולהעשיר את חווית הלימוד שלכם?
                                               ?איתנו?.??

                       ?צוות אסכולות מאחל לכם חווית לימודים מהנה ופוריה?

  ?ליפז ויניצקי?      ?פני חמד?
?מנהל אסכולות?        ?מנהלת?
         ?אסכולות ירושלים?
   ?		?
   1   2   3   4   5   6   7   8